Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Statsminister och migrationsminister på besök i Burlövs kommun

Fyra välklädda personer, två män och två kvinnor, står och ler mot kameran.

Från vänster: Sara Vestering (M), KSO i Burlövs kommun. Ulf Kristersson (M), statsminister. Maria Malmer Stenergard (M), migrationsminister. Fredrik Löfqvist, kommundirektör..

Burlövs kommun hade idag äran att välkomna statsminister Ulf Kristersson (M) och migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Under deras besök träffade de Sara Vestering (M), kommunstyrelsens ordförande i Burlöv och Fredrik Löfqvist, kommundirektör.

Mötet hölls vid Migrationsverkets återvändandecenter i Arlöv för att diskutera det pågående och framtida samarbetet mellan kommunen, Migrationsverket och regeringen i frågor som rör återvändande. Sara Vestering och Fredrik Löfqvist fick en värdefull möjlighet att framföra Burlövs kommuns perspektiv i frågan och belysa de utmaningar som kommunen står inför.

 

- Både statsministern och migrationsministern visade stor lyhördhet och engagemang under diskussionerna, säger Sara Vestering. Det lovar gott för ett fortsatt väl fungerande samarbete. Burlövs kommun uttrycker sin tacksamhet för den samarbetsvilja som visas från regeringens sida och är hedrade över besöket.

Fyra personer står på en parkering och diskuterar saker. De lyssnar intensivt på varandra.
Fyra välklädda personer skrattar åt någonting som en av de precis har sagt.
Tre personer står och lyssnar intensivt på en fjärde - en kvinna i grå klänning.

Kort om återvändandecenter

Återvändandecenter drivs av Migrationsverket och är ett särskilt boende för personer som har fått ett verkställbart beslut om av- eller utvisning eller överföring till annat land.

 

Personer som bor på Migrationsverkets återvändandecenter får stöd av Migrationsverkets att planera sitt återvändande och återetablering i sitt hemland. Det kan bland annat handla om hjälp med att boka resa, ordna resehandlingar eller få stöd i kontakt med ditt hemlands ambassad.

Senast uppdaterad: