Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ta del av kommunens årsredovisning från 2023

En laptop och en surfplatta som visar olika delar av årsredovisningen.

Nu kan du ta del av Burlövs kommuns årsredovisning för 2023. Sedan år 2020 är våra årsredovisningar helt digitala. Det innebär att de är bättre anpassad för skärmläsare, så att fler kan ta del av informationen på ett enkelt sätt.

Sammanfattningsvis går det att se att Burlövs kommuns ekonomi under 2023 var fortsatt god. I likhet med föregående år hamnar årets resultat på en hög nivå, +87,5 mnkr. Trots detta påverkar den höga inflationen och de stigande räntorna verksamhetens kostnader. Högre energipriser och omkostnader samt ökade pensionskostnader har medfört ett besparingskrav för kommunen under 2024.

 

Det finns en förhoppning om en ekonomisk återhämtning under 2025 och framåt. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos i december 2023 kommer inflationen och räntorna att sjunka tillbaka under 2024.

 

Händelser av väsentlig betydelse

  • Årets höjdpunkt i Burlöv 2023 inträffade i december, då vi äntligen kunde inviga Burlöv station – en oerhört viktig milstolpe. De fyra spåren och två nya stationer med tät pendeltågstrafik till Burlöv skapar stora möjligheter för framtiden.

  • Tillsammans med Polisen, näringslivet, fastighetsägare och många verksamheter i kommunen har vi under 2023 haft stort fokus på den upplevda tryggheten. Polisens trygghetsmätning visar glädjande nog på förbättrade resultat, något som säger oss att vi är på rätt väg.

  • Nytt från 2023 är att våra politiker möter medborgarna i Burlöv för att svara på frågor och informerar om beslut i fullmäktige i digitala inspelningar som enkelt sammanfattar de beslut som påverkar medborgarna mest.

  • Under året har vi tillsammans med Burlövs Bostäder AB utvecklat konceptet BURLÖV HÄNDER! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi vill lyfta det positiva som sker när vårt attraktiva läge förbättras ytterligare. Färdigställandet av stationsområdena i både Arlöv och Åkarp är redan i gång. Under året invigdes Grönebo förskola liksom nya lokaler i Dalslundskolan. Utbyggnad av Tågarpskolan pågår. Nu väntar uppförandet av Västervångskolan, som liksom Burlövsbadet blir en del av nya Burlöv Centrum. Kulturhuset Möllegården skapas med ett nytt folkbibliotek. För de minsta förnyas och förbättras lekplatserna i kommunen.

  • Samverkan mellan skola och näringsliv fortsätter. Med en fantastisk uppslutning från engagerade företagare kunde 200 elever i årskurs 8 ta Yrkesbussen och besöka många framgångsrika arbetsplatser i kommunen.

Senast uppdaterad: