Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Trygghetsvandringar i Burlöv

Grupp människor promenerar ner för en gata med ryggen mot kameran.

Från trygghetsvandringen i Kronetorp 29 mars 2023.

Två trygghetsvandringar har nyligen genomförts i Burlöv. Den ena i Kronetorp och den andra skedde helt digitalt.

Trygghetsvandring Kronetorp

I slutet av mars gick vi igenom Kronetorpsområdet tillsammans för att lyssna på de boendes åsikter om närmiljön. Här är några av punkterna vi tog med oss från den kvällen och vilka åtgärder som är aktuella, eller som planeras, från kommunens sida.

Grusparkeringen söder om Kronetorps allé:

  • Parkeringen kommer att upphöra 2023-11-20 och efter det får man inte lov att parkera där längre. Vi hänvisar till fastighetsägarnas parkeringsgarage och vid besök till parkeringen utanför förskolan Norlandia. Vi kommer även sätta upp skylt i området för att informera.
  • Vi provar att plocka bort stenen i parkeringens östra utfart, så att det går att köra ut den vägen också. Förhoppningen är att få ner hastigheten på Kronetorps allé eftersom man då inte behöver köra runt hela kvarteret för att komma ut till Lundavägen.

Promenadstråket/allén ner mot Lundavägen:

  • Grus är beställt för att fylla på de aktuella promenadstråken.

Färdigställande av gator i området:

  • Arbetet kommer att påbörjas efter sommaren.

Nedskräpning:

  • Dialog pågår med fastighetsägarna. Var gärna med på kommunens Miljö- och skräpplockardagar 21–22 april. Läs mer på burlov.se/miljodag

Lekplats:

  • På mötet kom det upp att det saknas lekplatser i området. Vi tar med de synpunkterna i den framtida planeringen och utvecklingen av området.

Reglera trafiken:

  • Vi avvaktar tills den tillfälliga grusparkeringen är borttagen för att hitta bra, permanenta lösningar. Dock kommer vi att se över trafikrörelserna i området. Nya skyltar kommer att komma upp före sommaren.

Hålet i marken med vattenledningar:

  • Det är Kronetorp Park AB som är ansvariga. Burlövs kommun har lämnat en deadline för när det ska vara igenfyllt.

Träden inne på förskolan Norlandia:

  • Vi kommer omgående att beskära träden för att stärka säkerheten.

 

Digital trygghetsvandring

I den digitala trygghetsvandringen har vi samlat in synpunkter i en månad, mellan 20 mars och 20 april. Ett 50-tal synpunkter har kommit som vi nu kommer att sammanställa. Vi återkommer med utvärdering. Här kan du läsa mer om den digitala trygghetsvandringen.

Senast uppdaterad: