Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Vänortsbesök från Anklam

Människor framför Möllegården

Kommunstyrelseordförande Amelie Gustafsson (M), borgmästare Michael Galander från Anklam och kommundirektör Fredrik Löfqvist med flera gäster från Tyskland framför Möllegården i Åkarp

Under 11-12 mars har Burlöv kommun haft besök från vår vänort Hansastaden Anklam, som ligger i nordöstra Tyskland. Burlöv och Anklam har under många år haft ett givande vänortsutbyte. Vid besöken knyts kontakter och båda vänorterna berättar om respektive kommuns utvecklingsområden. Vi inspirerar varandra och delar värdefulla erfarenheter.

Program under besöket

Under fredagen visade tillväxtavdelningen planerna för sockerbruksområdet, utvecklingen av Kronetorpstaden samt fyrspårsprojektet med nya stationer i Burlöv och Åkarp. En rundtur gjordes också i kommunen.


På fredagskvällen deltog gruppen från Anklam vid invigningen av Burlövsbadet, som blev en fantastisk succé med många besökare. Borgmästare Michael Galander var bland invigningstalarna och vänorten Anklam lämnade över en tavla till badet.


Under lördagen samlads flera på biblioteket i Arlöv. Våra tyska vänner informerades om digitaliseringen inom äldreomsorgen och hemvården, digitalisering kring ekonomiskt bistånd, liksom att digitala läkemedelskåp införs under våren samt om hur VR underlättar i demensvården.


Kultur och fritid berättade om appen Upplev Burlöv som lanserades under 2021 och även att VR används på biblioteken för att underlätta inlärning.


Burlövs kommun tackar för ett trevligt besök och vi ser fram emot att träffa representanter från vänorten Anklam igen!

Nedan ser du en bild av Anklams kommunvapen, som också finns på två infartskyltar i Arlöv och Åkarp.

Anklams kommunvapen

Senast uppdaterad: