Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

VA SYD sänker avfallstaxan i Burlöv och Malmö

En brun och en grön soptunna.

För en villaägare med fyrfackskärl i Malmö eller Burlöv innebär detta en sänkning av årskostnaden med 270 kronor, från 2 320 kronor per år till 2 050 kronor per år. Även för majoriteten av flerfamiljsfastigheterna blir det en sänkning av avfallstaxan.

De viktigaste faktorerna som gör att vi kan sänka avfallstaxan i Malmö stad och Burlövs kommun beror på en rad olika anledningar, säger Karin Wikström som är avdelningschef på VA SYD:

Huvudanledning till sänkningen hänger ihop med att kommunen, i detta fall kommunalförbundet VA SYD, tar över insamlingsansvaret för förpackningsavfallet den 1 januari 2024. Det innebär att VA SYD får ersättning från förpackningsproducenterna via Naturvårdsverket för insamlingen. Detta gör att vi kan sänka taxan för villor och göra en utbetalning utanför taxan till flerbostadshus, fortsätter Karin Wikström.

Mängden avfall minskar och avskaffad förbränningsskatt

Statistik visar också att mängderna avfall minskar något från hushållen i Malmö och Burlöv. Det får till följd att VA SYD får minskade kostnader för behandling av restavfallet. Störst minskning ser vi på återvinningscentralerna där det brännbara avfallet och grovavfallet minskar. En annan faktor som påverkar taxan är att den avskaffade förbränningsskatten innebär lägre behandlingskostnader för energiåtervinning av restavfallet.

Senast uppdaterad: