Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Yrkesbussen har varit på turné i Burlöv

Glad kvinna tar selfie med ungdomar i bakgrunden

Flavor-Boss grundare, Patricia Dianda i cateringbranschen, spred energi och glädje för eleverna i årskurs 8!

Burlövs företag ställer upp för att ge elever insyn och kunskap! Näringsliv och skola i fin symbios! 32 företagspass, 200 elever, 4 bussar och 2 dagar är grunden för vår satsning att ge elever i årskurs 8 bredare insikter i olika yrken och branscher.

Inför kommande gymnasieval ställde flera företagare i Burlövs kommun upp och öppnade upp sina verksamheter för eleverna i kommunen. Skolungdomar som ska göra val till gymnasiet fick besöka flera av kommunens framgångsrika företag men också kommunens egna verksamheter. Det hela är arrangerat som en turistresa i hemkommunen med spännande stopp på fyra arbetsplatser för varje klass.

Kommunens företag är nyckeln till framgång

- Inom skolan sätter vi högt värde på att så många företag i skilda branscher väljer att öppna upp för våra elever. Eleverna kommer att förbereda sig genom att läsa på företagens webbsidor och fundera på frågor kring de olika yrkena som kommer att presenteras. Efter besöken ska de också sammanställa sina intryck, säger rektor för Dalslundskolan Pia Bang. Vi gör detta för att skapa motivation inför deras framtida gymnasieval, men också som inspiration till var de vill förlägga sin prao till hösten.

 

- Vilken uppslutning vi har mött från företagen! Logistiken är stor för att få ihop dagarna, men intresset från alla företagare var den minsta utmaningen. Företagarna i den här kommunen ställer upp på ett fantastiskt sätt för att motivera och ge elever insyn i många branscher med framtiden för sig. Vi har företag inom handel, matproduktion, fordon, film, industri, etc. Att de ger av sin tid för framtidens arbetskraft är så värdefullt och tacksamt, säger näringslivssamordnare Krister Persson, som har varit kontaktperson från kommunen mot näringslivet.

 

Även kommunens egna verksamheter som förskola samt vård och omsorg öppnar upp för besök under dagarna. Vi behöver mycket arbetskraft i framtiden inom kommunen och att kunna visa på vad det innebär att jobba i en förskola eller inom ett särskilt boende är också viktigt. Det är tillsammans som offentlig verksamhet och näringsliv i en kommun som Burlöv når framgång. Förståelse för att alla gemensamma resurser behövs för ett fungerande samhälle.

Kvinna visar företagsprodukt

Frontpac, som utvecklar förpackningslösningar för olika produktområden, berättade om sin affärsidé och produktion.

Vårt varma tack till de företag som tog emot eleverna i Yrkesbussen!

Burlöv Center, Frontpac, Ica Maxi, Sematron, FAS Converting, Jysk Huvudkontor, Flavor-Boss, Wimix, Säve Hyrmaskiner, Arlövs Vårdcentral, Tora Vega Gymnasium och Folkhögskola, Jula butik, MAN Trucks.


Medverkade gjorde också kommunens egna verksamhet Svenshögs förskola.

Bakgrund

Burlövs näringslivsarbete har varit högt rankat under flertalet. Service och samarbete mellan näringsliv och kommunen stärks ytterligare med ett koncept som har utvecklats av rektorer och näringslivssamordnare Krister Persson. Yrkesbussen åker på turné i kommunen under två dagar under vårterminen för att inspirera och motivera eleverna att göra sina val till gymnasieutbildning och framtida yrken. Elever från både Vårboskolan i Arlöv och Dalslundskolan i Åkarp i klass åtta kommer att fick besöka ett flertal företag i vitt skilda branscher. Eleverna reser klassvis i fyra bussar och gör besök hos såväl små som stora företag.

Senast uppdaterad: