Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Vägarbete på Lillevångsgatan

En karta som visar hur Vånggatan kommer att se ut. Den innefattar en ny busshållplats, ny cykelbana, nytt övergångsställe, trafiksäkrade korsningar, nya planteringar, bullerreducerande tegelmur längs körbanan och en omgjord rondell med träd i mitten.

Såhär kommer Vånggatan att se ut när den är färdig.

Som en del av arbetet med Burlöv stationsområde är ombyggnationen av Vånggatan igång. Detta innebär avstängningar om en av körbanorna på Lillevångsgatan från och med 2024-01-15 och tills vidare.

Vånggatan kommer färdigställas i sin helhet under år 2024. Endast ett körfält kommer vara öppet med mötesfri trafik. Parkering längs Lillevångsgatan är förbjuden för att räddningstjänsten samt andra drift och underhållsfordon skall kunna komma fram obehindrat.

 

Gång- och cykeltrafikanter kommer fortsatt att kunna använda befintlig gångbana.

 

Tack för tålamodet!

Senast uppdaterad: