Burlövs kommun
www.burlov.se

Burlövs stationsområde

En arkitektritat bild som visar ett livligt torg med träd och buskar. Bakom torget syns ett modernt höghus.

Såhär kommer Kvarteret Hanna att se ut. Längst fram i bilden kan man även se tidiga skisser av Stationstorget. Illustration: FOJAB Arkitektbyrå.

Ett omfattande projekt i flera etapper

Området vid kvarteret Hanna och närliggande Burlövs stationsområde kommer att genomgå omfattande byggnationer under de närmsta åren. Burlövs kommun jobbar tillsammans med VA SYD, E.ON, Burlöv center, Riksbyggen, Tornet, Burlövs öppna stadsnät, Tele 2, Scanova och Trianon Fastigheter i ett samverkansprojekt för att säkerställa att alla delar i projektet slutförs så snabbt och smidigt som möjligt. Deltagarnas projekt omfattar både vägar, torg och byggnader


Ett projekt av denna omfattning påverkar trafik, utemiljö och boende i området. Allmän trafik på Hantverkaregatan kommer periodvis att behöva ledas om för att säkerställa att arbetena kan arbeta effektivt och för att säkerställa trygg miljö för alla som rör sig runt byggarbetsplatserna.

 

På denna sida har vi sammanställt vad som händer just nu i de olika delprojekten och parallella projekt. Sidan uppdateras löpande med ny information.

Kvarteret Hanna

Projektet är för tillfället i entreprenadfasen

Beräknad tid för färdigställande: Andra halvan av 2025.

 

Kvarteret Hanna har ett centralt läge i Arlöv, med Burlövs Station och Burlöv Center som närmsta grannar. Kvarteret är en viktig pusselbit i utvecklingen av stationsområdet och centrala Burlöv.

 

Vägarbete på Vånggatan

En illustration som visar hur Vånggatan kommer att se ut - med träd, bullerminskande murar och Hanna Tower i bakgrunden.
En karta som visar hur Vånggatan kommer att se ut. Den innefattar en ny busshållplats, ny cykelbana, nytt övergångsställe, trafiksäkrade korsningar, nya planteringar, bullerreducerande tegelmur längs körbanan och en omgjord rondell med träd i mitten.

Såhär kommer Vånggatan att se ut när den är färdig.

Projektet är för tillfället i entreprenadfasen

Längs Lillevångsgatan, mellan Lundavägen och Burlövs station, kommer ett omfattande vägarbete att genomföras för att bredda vägen, anlägga nya gröna ytor samt en ny gång- och cykelväg. På den nya, breddade vägen kommer busstrafik till och från stationen gå.

 

Etapp 1

Beräknad tid för färdigställande: Hösten 2024.

 

Just nu genomför VASYD arbete på vatten- och avloppssystemet längs med Vånggatan. Detta påverkar såväl bil- som gång- och cykeltrafiken. Under en begränsad tid kommer Lillevångsgatan minskat till ett körfält. Detta kommer att pågå till andra halvan av 2024. Under sommaren kommer arbetet även innebära begränsad framkomlighet i rondellen vid Lundavägen (Lundavägen-Lillevångsgatan-Svenshögsvägen).

 

Etapp 2

Beräknad tid för färdigställande: Sommar 2025.

När den inledande etappen är genomförd tillkommer kompletterande arbete längs Vånggatan/Lillevångsgatan, i rondellen mot Svenhögsvägen med anpassning till busstrafik, trafiksäkrade korsningar, ny gång- och cykelväg samt arbete längs Svenshögsvägen bort mot Dalbyvägen med två nya busshållplatser.

 

Ny gång- och cykelväg bakom kvarteret Hanna

Projektet är för tillfället i entreprenadfasen

Beräknad tid för färdigställande: Under 2024.

 

Norr om kvarteret Hanna, längs med tågspåret, kommer en ny gång- och cykelväg anläggas. Här kommer det även att finnas 64 nya cykelparkeringsplatser som kan nyttjas av pendlare på väg till och från tågstationen. På andra sidan av tågstationen tillkommer ytterligare cirka 60 platser.

 

Byggstart är under våren 2024, och färdigställande är beräknat till innan årsskiftet.

Stationstorget

En illustration som visar hur Stationstorget kommer att se ut när det är klart - med människor, grönytor och moderna byggnader.
Projektet är för tillfället i planeringsfasen

Beräknad tid för färdigställande: Under 2025

 

Stationstorget kommer att ligga mellan Hantverkaregatan och Burlöv station, bredvid Kvarteret Hanna. Torget kommer att bli en modernt torgrum mitt i centrum. Platsen får gröna ytor samt en gångväg mellan Hantverkaregatan och stationen.

 

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö