Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 2, 2024

På senaste mötet i kommunfullmäktige beslutade politikerna bland annat att anta en detaljplan för nya skolan mellan Arlöv och Åkarp och en ny kommunövergripande strategi mot våld i nära relationer. Stadsarkitekt Joel Tufvesson och förste socialsekreterare Fredrik Saglind berättar mer i filmen.

Kontakta Kriscentrum

Kriscentrums samtalsmottagning erbjuder rådgivning, krisbearbetning och behandling för:

  • Dig som utsatts för våld, hot eller kränkningar av närstående.
  • Dig som har utsatt närstående eller annan person för våld, hot eller kränkningar.
  • Dig som lever eller har levt i förhållande med allvarliga konflikter. Barn som har upplevt våld.

Telefonnummer: 046-359 50 71

Skicka SMS till 0734-32 58 42

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder cirka nio gånger per år. Burlövs kommun kommer att spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

Öppna möten

Alla medborgare har rätt att närvara vid kommunfullmäktiges möten. Här hittar du datum och tid för kommunfullmäktiges möten. Länk till annan webbplats. Välkommen!

Två kvinnor och en man, plus texterna: Stadsarkitekten berättar om nya skolan, Strategi mot våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: