Burlövs kommun
www.burlov.se

Information om våld i nära relation

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som existerar inom alla samhällsklasser och kulturer. Våld kan förekomma i olika slags relationer mellan makar, sambor, särbor, mellan släktingar och närstående. Våldet kan finnas i såväl hetero- som homosexuella förhållanden. Våld i nära relationer kan vara både fysiskt, psykiskt, materiellt, ekonomiskt, sexuellt och hedersrelaterat.


Det är vanligt att den som blivit utsatt för våld, hot eller kränkningar har svårt att erkänna för sig själv att hen är utsatt och att hen har en våldsam partner. Att bli utsatt för våld är ofta förknippat med skamkänslor hos den drabbade. Detta gör att det är svårare att prata om och svårare att ta sig ur en destruktiv relation. Våldet är ofta ett sätt att utöva makt, d v s få en person att göra något den inte vill eller avstå från något den vill. Många våldsutsatta lägger skulden på sig själva när den borde ligga på våldsutövaren som gör en brottslig handling.


Ofta har våldet eller hot om våld förekommit under en längre tid och den som är utsatt känner sig både rädd och kränkt och många gånger har självkänslan försämrats.


Även barn i familjer där det förekommer våld är drabbade. Både då de bevittnar våldet men också då risken är högre att även barnen utsätts för våld. Barn som bevittnat våld är i behov av stöd.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg