Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 8, 2023

Kommunfullmäktiges politiker har beställt en utvärdering av hur Burlöv arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande. Kriminolog och verksamhetsutvecklare Anna Ohlsson gästar programmet och berättar om utredningen.

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Med start 2023 kommer Burlövs kommun spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

Två glada kvinnor poserar med träd i bakgrunden.

Senast uppdaterad: