Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlövs brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete uppmärksammades på BRÅ-konferens

Kvinna med mörkt hår framför ett körsbärsträd.

Anna Ohlsson

Burlövs kommun var nyligen på Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) nationella konferens "Råd för framtiden" och berättade om hur kommunen tagit fram sin lägesbild utifrån den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.

Anna Ohlsson, verksamhetsutvecklare och kriminolog i Burlövs kommun och författaren till kommunens utvärdering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet var en av talarna på sessionen ”Från norr till söder – Framgångsexempel utifrån den nya lagstiftningen”. Anna berättade om hur Burlöv arbetar med lägesbilder som kartlägger och analyserar brottsligheten och dess konsekvenser i kommunen.

 

– Det är jätteroligt att Burlöv uppmärksammas som ett framgångsexempel, säger Anna. Det är särskilt kul att vi får chans att redogöra för vårt lägesbildsarbete utifrån den nya lagstiftningen, som bland annat ställer krav på lägesbilder och vad en lägesbild ska innehålla. Sessionen innebar ett värdefullt erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Om Brottsförebyggandet Rådets konferens "Råd för framtiden 2024"

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella konferens om brottsförebyggande arbete. I år ägde konferensen rum i Umeå mellan 10–11 april, med gemensamma föreläsningar och parallella sessioner. Under båda dagarna erbjöds sessionen ”Från norr till söder - Framgångsexempel utifrån den nya lagstiftningen” som gav exempel på konkreta arbetssätt och erfarenheter utifrån den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Burlövs kommun, Mölndal, Järfälla och Sundsvall medverkade som talare.

Senast uppdaterad: