Burlövs kommun
www.burlov.se

Trygghet och brottsförebyggande arbete

Polis i uniform sitter tillsammans med kvinna vid ett bord

I Burlövs kommun är trygghet och brottsförebyggande arbete prioriterade områden. Trygga Burlöv är ett av fyra övergripande mål. Brottförebyggande och trygghetsskapande insatser bedrivs löpande i kommunens olika verksamheter. Kommunen har det övergripande ansvaret tillsammans med lokalpolisområde (LPO) Kävlinge.

Under senare år har satsningar gjorts på trygghetsvärdar, utökad samverkan med Polisen och övriga intressenter för att minska brottslighet och öka den upplevda tryggheten i kommunen.

Den organisatoriska strukturen för det brottsförebyggande arbetet:

Strategiskt råd

Ett strategiskt råd för brottsförebyggande arbete inrättades i mars 2023. Det strategiska rådet tar ett helhetsgrepp gällande alla brottsförebyggande frågor och ansvarar för strategisk utveckling, lägesbilder och analyser. Rådet utgörs av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsföreträdare, kommundirektör, förvaltningschefer, brottsförebyggande samordnare, samt lokalpolisområdeschef för lokalpolisområdet Kävlinge. Det strategiska rådet utgör även styrgruppen för arbetet inom samverkansöverenskommelsen.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av tjänstepersoner i kommunen samt kommunpolis och ska arbeta strategiskt med planering, utformning och uppföljning av arbetet. Deltagarna i beredningsgruppen ska fungera som en länk mellan styrgruppens beslut om insatser inom fokusområdena och utförandet av dem. Beredningsgruppen ansvarar för att den gemensamma lägesbilden tas fram, samt för att tillsätta arbetsgrupper som utför de arbetsuppgifter som samverkansöverenskommelsen eller övrigt brottsförebyggande arbete innehåller.

Lägesbildsarbete - ”Örat mot marken”

Samverkansgruppen "Örat mot marken" träffas varannan vecka för få en aktuell lägesbild samt dela information om händelser som inträffat de senaste två veckorna och för att blicka framåt. I gruppen deltar personal från kommunledning, verksamhetschefer från de kommunala förvaltningarna, kommunpolis, räddningstjänst, samt Burlövs Bostäder.

Filmen: "Tillsammans för trygghet" - en film om samverkan mellan kommun, polis, företagare och medborgare

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik