Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Förslag på hur Burlöv ska utvecklas till 2045

Barn som doftar på en solros.

Nu finns ett förslag på hur kommunen ska utvecklas fram till 2045 och vi vill gärna ha dina synpunkter!

I förslaget kan du bland annat läsa att :

Framtidens samhälle ska vara hållbart…med tillgängliga och levande miljöer, verksamheter, servicefunktioner, mötesplatser, bostäder och offentliga rum. Vi vill bevara grönområden, prioritera cykelvägar och kollektivtrafik, och bygga moderna och energieffektiva bostäder.”

På den här sidan kan du ladda ner och läs förslaget till Översiktsplan 2045 i sin helhet. Senast den 6 maj behöver vi dina synpunkter.

Senast uppdaterad: