Burlövs kommun

Översiktsplan 2045

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Burlövs kommun.

Nya idéer: här är vi nu

Nu pågår arbetet ta fram ett förslag, bland annat utifrån de synpunkter som har kommit in till oss. Vi har bland annat fått in förslag av kommuninvånarna på två medborgarträffar, en i Åkarp i våras och en i Arlöv under Burlövsfesten. Vi har även fått in förslag från tjänstepersoner som jobbar i kommunen, och som har deltagit i flera olika workshoppar samt politiker.

Digitalt kartverktyg

Nytt för i år har även varit att man kunnat lämna sina synpunkter i vårt digitala kartverktyg. Sista dagen för att lämna synpunkter var den 15 september. Tack till dig som lämnade in synpunkter! Dessa utgör värdefullt underlag för det fortsatta arbetet. Om du är nyfiken på vilka synpunkter som har kommit in kan du klicka på följande länk:

 

Länk till Medborgarkarta för Översiktsplan 2045 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Förslag

Vi siktar på att ta fram ett första förslag till översiktsplan (samrådshandling) till våren 2024. Här kommer det att finnas möjlighet för dig att lämna synpunkter på förslaget. Vi tar hand om och utvärderar samt sammanställer de synpunkter som har kommit in. Sedan bearbetar vi förslaget till översiktsplanen.

Utvecklat förslag

Vår ambition är att det nya förslaget finns tillgängligt för granskning under hösten 2024.

Ny översiktsplan

Efter granskning av det utvecklade förslaget ska kommunfullmäktige fatta beslut om översiktsplanen. När beslutet har fått laga kraft ersätter den nya översiktsplanen den tidigare.


Här kan du läsa mer om vad en Översiktsplan är för något.

Här kan du läsa mer om den nuvarande Översiktsplanen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö