Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Här är resultatet av årets digitala trygghetsvandring

Gångväg i mörk park

Burlövs kommun har för andra året i rad genomfört en digital trygghetsvandring. Utifrån resultatet av trygghetsvandringen har vi identifierat ett antal områden som vi kommer att fokusera på i det trygghetsskapande arbetet.

Läs hela sammanfattningen av den digitala trygghetsvandringen 2024

Medborgare gavs möjlighet att digitalt markera på en karta var de kände sig otrygga och lämna en synpunkt. Ett 30-tal synpunkter skickades in, och resultatet hittar du via länken nedan.

Senast uppdaterad: