Burlövs kommun

Resultat 2024 - Digital trygghetsvandring

Park med gångväg i dimma och mörker

Här är resultatet av den digitala trygghetsvandringen 2024. Under ett par veckor kunde medborgarna lämna synpunkter på var det i kommunen känns tryggt eller otryggt.

Ett 30-tal synpunkter lämnades

Via en e-tjänst lämnades ett 30-tal synpunkter. Vi tackar alla som tog sig tid att dela med sig av sina tankar gällande tryggheten. Medborgares möjlighet att tycka till och påverka närmiljön är ett viktigt verktyg i kommunens trygghetsarbete.

Geografiska områden i fokus

Elisetorpsvägen byggs om, vilket bland annat innebär att ny belysning kommer på plats.

Området runt Dalslundskolan utvecklas för att öka känslan av trygghet för de som vistas där. Under 2024 fortsätter utvecklingen av Åkarps stationsområde med planteringar, gång- och cykelvägar.

Arbetet fortsätter med att skapa en bättre miljö och ökad trygghet. Särskilda punktinsatser görs kring fotbollsplanen för att löpande plocka in de kundvagnar som ofta lämnas där.

Trygghetsvärdarna fortsätter att hålla ett extra öga på området och besöker området varje kväll.

Synpunkter som kategoriserats för åtgärder

Avser flera platser i kommunen.

 • Vi fortsätter vårt arbete med att byta ut belysningen i hela kommunen till LED för att skapa en bättre ljusbild.

 • Vi ser kontinuerligt över befintlig belysning i kommunen.

Synpunkter som rör otrygghet på grund av brottslighet har vi delat med oss av till Polisen för vidare hantering.

Områdena runt både Åkarps station och Burlövs stationsområde är under utveckling. I detta arbete är trygghetsaspekten en mycket viktig del. När stationerna och områdena runt stationerna är färdigställda är kommunens målsättning att platserna ska kännas trygga för alla.

 

Läs mer om arbetet på Burlövs stationsområde.

 • Kommunens arbete med nerskräpning pågår. Vi forstätter att byta ut ett antal papperskorgar för att kunna samla in skräp på ett bättre sätt. Nya, större papperskorgar placeras ut på platser där befintliga papperskorgar fylls fort.
 • För tredje året i rad genomför vi en skräpmätning med hjälp av Håll Sverige Rent. Det ger oss information för att placera riktade åtgärder på de platser där skräpplockning behövs som mest.
 • Under sommaren har vi anställt sex stycken medarbetare vars främsta uppgift är att plocka skräp. Med deras hjälp kan vi förstärka det rullande renhållningsarbetet på platser där vi vet att det är särkilt mycket nedskräpning.

 

Det är viktigt att vi arbetar tillsammans i kommunen för att skapa en bra plats att bo på och att nedskräpning undviks.

 • Vi ser över trafiksituationen gällande cykelvägar, till exempel cykelvägen på Holmströms väg och Harakärrsvägen.

 • Vi ser över utformningen av Alnarpsvägen, inklusive cykelvägen.

 • Vi ser över korsningen Lundavägen och Svenshögsvägen i samband med ombyggnation av Svenshögsvägen.

 • Efter den fysiska trygghetsvandringen på Kronetorp i våras tar kommunen och Polisen ett samlat grepp över trafiksituationen i området.

Läs mer om hur vi arbetar med trafikfrågor.

 • Vi fortsätter att jobba i samverkan med andra aktörer för att öka den upplevda tryggheten i kommunen. Under senare år har satsningar gjorts på trygghetsvärdar, utökad samverkan med Polisen och övriga intressenter.
 • Trygghetsvärdarna verkar trygghetsskapande och brottsförebyggande genom att vistas på platser som upplevs som oroliga. Tillsammans med fritidsledare på Ung i Burlöv jobbar de med projektet Fånga Upp - där de arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar och unga vuxna i riskzon.

Vår entreprenör Peab fortsätter att följa årsplaneringen för skötsel och underhåll av offentliga ytor. Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilket arbete som sker när på året.

 

Läs mer om vår årsplanering för underhåll av offentliga ytor.

Tack!

Återigen, ett stort tack till alla som skickat in synpunkter under den digitala trygghetsvandringen och hjälper oss att få förståelse för vad vi behöver arbeta med för att öka tryggheten i kommunen.

 

Du som fortsatt vill lämna fler synpunkter kan göra detta året runt via e-tjänsten Kontakt Burlöv.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik