Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kompletterande information om abonnemangsavgift för hjälpmedel

Ett par händer som håller i en rollator.

Ärendet om avgifter för införande av abonnemangsavgift för hjälpmedel som av socialnämnden föreslogs gälla från 1 mars 2024 återremitterades från kommunfullmäktige till socialnämnden vid mötet den 11 december.

Det innebär att någon taxa med abonnemangsavgift för hjälpmedel inte är fastställd och att socialnämnden kommer att komplettera ärendet med uppgifter om besparingsberäkningar för beslut. Detta kommer att göras under inledningen av 2024 och därefter kommer frågan tillbaka till kommunfullmäktige. Som tidigare meddelats kommer berörda medborgare att informeras när slutgiltigt beslut i frågan om abonnemangsavgift är fattat.

Senast uppdaterad: