Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-26

Lotsfunktion skapad för företagare

Under 2019 har Burlövs kommun etablerat funktionen företagslots. Gruppen ska underlätta för den som vill starta eller utveckla sitt företag i kommunen. Genom att samverka enligt en modell som vi har utvecklat under året vill vi förbättra vår service till näringslivet.

När en ny affärsidé ska bli verklighet och ett företag etableras eller utvecklas kommer ofta kommunen in i bilden. Behövs tillstånd eller anmälan för verksamheten, får företagaren bygga som hen vill, finns detaljplan? Får en lokal användas till vad som helst och finns fiber? Behövs tillstånd eller behövs en anmälan för att starta verksamheten?

Frågorna är många - Vi vill ge bra service!

I Burlöv vill vi ge bra service till dem som vill etablera företag. Därför har vi skapat funktionen företagslots, där företagare kan boka en tid med kommunen och träffa alla de specialister inom varje område som hen behöver kontakt med. Det kan till exempel vara handläggare från miljö- och bygg samt planavdelningen, vår projektledare för fiber, mark- och exploateringsstrateg och/eller en representant från kommunteknik.

 

Läs mer om funktionen företagslots.

Senast uppdaterad:
2019-09-26