Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Lyckad medborgarkväll i Åkarp

Många personer inomhus i en rasthall i en skola.

Det blev en givande kväll med många fina möten och intressanta diskussioner på medborgarkvällen i Åkarp den 23 maj. Ämnena som diskuterades var Översiktsplan 2045 för Burlöv, "locket" över järnvägsspåren i Åkarp och det fanns även information från Trafikverket om fyrspårsutbyggnaden.

– Vi är glada över den goda uppslutningen, uppskattningsvis ca 80-90 personer, säger en av projektledarna för Översiktsplan 2045 Matilda Kursis. Det är motiverande för oss att se så mång engagerade kommuninvånare, fortsätter hon. Hon tycker också det är viktigt att få möjlighet att lyssna på Åkarpsbornas åsikter vilket hjälper oss att inkludera fler perspektiv i vårt arbete. Det hjälper oss att blir bättre, säger Matilda.

"Locket" över järnvägsspåren i Åkarp

Era inlämnade idéer och förslag kommer nu att sammanställas och lämnas vidare till politikerna under hösten. Tillsammans med kommunens idéer kommer de att utgöra underlag för beslut om budget 2025 för genomförande av locket.

Möjligheter att lämna synpunkter om locket till 8 juni 2023

Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter fram till den 8 juni 2023 i vår digitala enkät som du hitta här: https://arcg.is/O0Cjf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan

Vi tar med oss de idéer och förslag som kom in till oss under kvällen vidare i arbetet med ta fram ett förslag till ny översiktsplan. Här kan du läsa mer om Översiktsplan 2045, och där hittar du även länken till kartan om du vill lämna in synpunkter till det framtida arbetet.

Trafikverket och 4-spårutbyggnaden

Du hittar mer information om fyrspårsutbyggnaden på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: