Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Markant förbättring för Burlöv i Polisens senaste trygghetsmätning

Polisbil.

Upplevelsen av trygghet ökar tydligt i Burlöv enligt Polisens senaste trygghetsmätning. Färre känner sig otrygga på bussar och tåg, färre upplever att nedskräpning och skadegörelse är ett problem och framför allt i Arlöv upplever man att fortkörningen har minskat. Men fortfarande känner många otrygghet utomhus i Arlöv och i Åkarp upplever många att ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen är ett problem.

I årets trygghetsmätning ser vi en markant förbättring, inte bara jämfört med resultatet 2022 utan även med alla tidigare mätningar. Trygghetsindex landade på 1,76, jämfört med 2,22 år 2022.

Resultatet i Polisens trygghetsmätning ser vi som ett kvitto på att vi gör många effektiva trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i vår kommun. Vi kommer att fortsätta alla våra ansträngningar framöver. Detta är ett viktigt och prioriterat område för Burlöv, säger Fredrik Löfqvist, kommundirektör.

Det finns ett stort engagemang för det brottsförebyggande arbetet bland många i vår kommun; medarbetare, politiker, näringsliv och invånare – vi har alla samma mål. Vi har också ett mycket gott samarbete med Polisen. Jag ser med tillförsikt fram emot vårt fortsatta arbete säger kommunalråd Sara Vestering (M).

Färre upplever problem med nedskräpning och skadegörelse

Kommunen har under det senaste året, tillsammans med Polisen, arbetat mot nedskräpningen. Återvinningsstationen vid Lidl, där det förekommit mycket olovlig nedskräpning, stängdes i juni 2023. Nedskräpning upplevs inte längre som ett ”mycket påtagligt problem” som förra året utan ses nu som ett ”inte särskilt påtagligt problem”. Även skadegörelse ses nu som ett ”inte särskilt påtagligt problem”, enligt mätningen. Polisen ser att antalet anmälda skadegörelsebrott minskar, vilket är en trend i kommunen de senaste åren.

Färre känner sig otrygga på bussar och tåg

Färre medborgare känner sig otrygga att åka buss eller tåg och här ser vi en ungefär en lika stor förbättring både i Arlöv och Åkarp. De nya tågstationerna är klara och områdena kommer snart inte vara byggarbetsplatser längre, vilket kan ha bidragit till den ökade känslan av trygghet. Kommunen kommer att installera kameror på båda tågstationerna under 2024.

Färre upplever att bilar kör för fort

Antalet respondenter som svarat att de upplever att bilar kör för fort har minskat i kommunen jämfört med 2022, men även i jämförelse med tidigare år då mätningar genomförts. Nu upplevs fortkörning som ett ”inte alls påtagligt problem” totalt sett i kommunen. Förbättringen är störst i Arlöv. Polisen har under det senaste året arbetat mycket med trafikkontroller i kommunen.

Många upplever otrygghet utomhus sena kvällar

Många invånare i Arlöv uppger att de känner sig otrygga utomhus ensamma sena kvällar: I Arlöv är detta ett ”påtagligt problem”, vilket det var även 2022. Samtidigt visar mätningen en förbättring jämfört med åren innan (2017–2021). I Åkarp är det en liten förbättring jämfört med 2022 och även i jämförelse med tidigare år (2017–2021). Samtidigt är det färre som uppgivit att de har avstått från någon typ av aktivitet på grund av otrygghet i båda orterna.

Ungdomsgäng upplevs som ett problem i Åkarp men inte i Arlöv

Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen ligger på ungefär samma nivå som 2022. Precis som då är den upplevda störningen fortfarande störst i Åkarp, men vi kan ändå se en positiv utveckling. Från att 2022 upplevts som ett ”påtagligt problem” i Åkarp så upplevs ungdomsgäng nu som ett ”ganska påtagligt problem”. I Arlöv upplevs ungdomsgäng, precis som förra året, som ett ”inte särskilt påtagligt problem”.

Viktigt att anmäla alla brott till Polisen

Antalet medborgare som uppger att de inte har utsatts för något brott alls under det senaste året har ökat. Däremot är siffran fortfarande låg för antalet medborgare som anmäler alla brott. Totalt har den siffran sjunkit från 32 % förra året till 26 % i år. Det är en betydande skillnad mellan Åkarp där 42 % uppger att de anmäler alla brott och endast 15 % i Arlöv. Det är viktigt att anmäla alla brott. Det är svårt för Polisen att göra något åt det de inte känner till.

Det samlade resultatet för Burlöv visar på att det goda arbetet verkligen gör skillnad till det bättre. Men vi få inte slå oss till ro utan det är nu vi ska hålla i och tillsammans med kommunen och våra gemensamma samverkansparter fortsätta ta kliv framåt i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger tillförodnad lokalpolisområdeschef Freddy Nilsson.

Polisens problemindex

Graf som visar Polisens "Problemindex" för Burlövs kommun mellan åren 2007–2023.

Graf som visar Polisens "Problemindex" för Burlövs kommun mellan åren 2007–2023.

Den senaste mätningen visar ett rejält kliv mot upplevelsen av en tryggare kommun.

Så fungerar indexet

Indexen delas in i en skala som visar på en problemnivå mellan 0 och 6, där 0 motsvarar ett ”nästan obefintligt problem”; 1 ett ”inte alls påtagligt problem”; 2 ett ”inte särskilt påtagligt problem”; 3 ett ”ganska påtagligt problem”; 4 ett ”påtagligt problem”; 5 ett ”mycket påtagligt problem” och 6 ett ”alarmerande påtagligt problem”.

 

Du kan ta del av alla frågor i mätningen och resultatet i tabellform på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: