Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny information om avgift för hjälpmedel

Närbild av person som håller i rullator

Under kommunfullmäktiges möte den 5 februari beslutades om taxa för avgifter för tjänster inom socialnämndens område. Ärendet återkom efter att ha blivit återremmiterat före jul och rör bland annat abonnemangsavgift för hjälpmedel.

Socialnämndens taxa blev fastställd

Kommunfullmäktige fattade beslut om ny taxa för socialnämnden. Därmed är det också klart med ny avgift för abonnemangsavgift för hjälpmedel. Den nya taxan träder i kraft den 1 mars.

Det innebär abonnemangsavgiften

Avgift införs för att kvalitetssäkra användandet och att hjälpmedel också återlämnas i högre grad när de inte längre behövs. Därmed kan de ses över och lånas ut till någon annan. I avgiften ingår att vi lämnar och hämtar större hjälpmedel till medborgarna. Införandet beräknas också ge bättre ekonomi och mer resurser till rehabiliterande insatser.

Maximalt 75 kronor per månad

Oavsett hur många hjälpmedel en person behöver är avgiften 75 kr per person. Betalar medborgaren redan maxtaxa för andra tjänster utgår ingen avgift.

Förvaltningen förbereder för kunna fakturera

Medborgare som har hjälpmedel idag kommer att få mer utförlig information. För närvarande förbereder förvaltningen i olika system för att kunna börja fakturera. Det är i skrivande stund inte klart när de första fakturorna skickas ut, men det kommer att meddelas de som är berörda.

Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad: