Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Preliminär tidplan för arbetet med att ställa i ordning ytorna i anslutning till järnvägsspåret i Åkarp

Flygfoto över järnvägsspåret och järnvägstunneln i Åkarp.

Informationen i den här artikeln uppdateras löpande. Senast uppdaterad 2024-05-15

Här redovisar vi en ungefärlig tidplan för färdigställandet av ytorna över järnvägsspåren i Åkarp. Trafikverket kommer att tömma Åkarpsdammen för att ta bort de tillfälliga spåren. Följande tidplan är beroende av hur det arbetet fortlöper, vilket behövs innan kommunen kan påbörja resterande arbete enligt nedan. Längst ned i texten finns även ett kompendie med medborgarförslag för utveckling av "locket" över järnvägsspåren.

Maj 2024

Gränsvägen öppnar för trafik vilket innebär att Alnarpsvägen stängs för att färdigställa vägen och parken vid och runt om Åkarpsdammen. Läs mer om arbetet vid Alnarpsvägen på den här länken.

Ritning över området vid stationen i Åkarp som beräknas se ut vid maj månad 2024.

Under maj månad 2024 öppnades Gränsvägen medan Alnarpsvägen stängdes för ledningsarbeten och färdigställande.

Efter sommaren 2024

Då kommer du kunna köra på både Alnarpsvägen och Gränsvägen. Men arbetet fortsätter på ytorna runt omkring, längs med Sockervägen och Stationsvägens bro vid Åkarpsdammen.

Karta över ytorna kring spåren i Åkarp.

Efter sommaren 2024 kommer du att kunna köra på både Alnarpsvägen och Gränsvägen.

Slutet 2024

Vid slutet av år 2024 ska planteringarna vara gjorda. Det ska gå att cykla från Åkarpsdammen hela vägen in till Burlövsbadet. Trafikverkets projekt är färdiga och de lämnar locket med gräsbelagda ytor och två gång- och cykelvägar samt att passagen vid stationstorget (vid Lervägen) ska vara öppen för gående, cyklister och bilar.

Karta över ytorna kring spåren i Åkarp.

Vid slutet av 2024 är både Alnarpsvägen och Gränsvägen öppna och det går att cykla från Åkarpsdammen till Burlövsbadet.

2025: Medborgarförslag för utvecklingen av locket över järnvägsspåren

När Trafikverket är klara kan kommunen börja med våra anpassningar på locket. Planerna så här långt är ett gång- och cykelstråk längs med hela locket som kopplar ihop de olika delarna samt trädplanteringar där det är möjligt (längs med Stationsvägen och i triangeln). Politikerna kommer att fatta beslut om slutgiltig utformning under 2024.

Texkten: "Aktuell förslag för utveckling av locket över järnvägsspåren" Pdf, länk till annan webbplats.

Klicka på bilden för att ladda ner medborgarförslagen som en PDF-fil.

Senast uppdaterad: