Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Resultat av den digitala trygghetsmätningen

Lastbil och bil vid rödljus, bakom dem ett litet torg med träd som har stora, gröna trädkronor.

Dagtid ser det oftast lugnt och tryggt ut vid Sockerbitstorget, men kvällstid upplever många otrygghet på denna plats.

Under våren genomfördes kommunens första digitala trygghetsmätning.

Vi fick flera värdefulla synpunkter från engagerade medborgare. Dessa har nu sammanställts och vi arbetar direkt med vissa förslag till åtgärder. Till exempel har vi redan börjat se över växtlighet som skymmer och försvårar på olika platser i kommunen.

 

Annat kommer att ta längre tid att åtgärda allteftersom vi utvecklar vår närmiljö. Som exempel kan nämnas stationsområdena, där först fyrspårsutbyggnaden ska färdigställas av Trafikverket under hösten 2023. Därefter väntar återställning och utformning av våra nya stationsområden!

 

Stort tack till dig som medverkade och skickade in en synpunkt!

 

Läs mer om sammanställningen och resultat av den digitala trygghetsmätningen.

Senast uppdaterad: