Burlövs kommun

Resultat 2023 - Digital trygghetsvandring

Staty vid Sockerbitstorget i Arlöv, betupptagning pågår

Sockerbitstorget i Arlöv är en av de platser som upplevs otrygga

Under fyra veckor i mars och april gavs medborgarna i Burlövs kommun möjlighet att delta i en digital trygghetsvandring och lämna synpunkter på var det i kommunen känns tryggt eller otryggt.

50 synpunkter lämnades

Via en e-tjänst lämnades 50 synpunkter. Vi tackar för att så många tog sig tid att digitalt dela med sig av sina tankar gällande tryggheten. Medborgares möjlighet att tycka till och påverka närmiljön är ett viktigt verktyg i kommunens trygghetsarbete.

Dialoger med ungdomar

Vi har under våren även genomfört två dialoger med ungdomar i kommunen. Vi tackar också er för ni ville prata med oss!

Geografiska områden i fokus

Vi ser ett behov av att området runt Dalbyvägen och Sockerbitstorget utvecklas. Fördjupning kommer att göras för att se vilja framtida möjligheter som finns för att skapa en bättre känsla av trygghet för alla som bor och vistas där.

Området runt Dalslundskolan kommer att utvecklas för att alla ska kunna känna sig trygga att vistas där.

Kommunen kommer i närtid att arbeta med området för att skapa en bättre miljö och ökad trygghet. Arbetet kommer att göras som ett projekt för delaktighet med skolan och boende i området.

Vintergatan är ett område för framtida utveckling. Trygghetsvärdarna kommer att hålla ett extra öga på området och besöker området varje kväll.

Synpunkter som kategoriserats för åtgärder

Avser flera platser i kommunen.

 • Vi kommer tända belysningen utefter Gränsvägen igen till hösten.
 • Vi fortsätter vårt arbete med att byta ut belysningen i hela kommunen till LED för att skapa en bättre ljusbild.
 • Vi kommer att se över belysningen vid bankomaterna på Dalbyvägen.
 • Vi kommer att se över övriga inkomna punkter gällande belysningen.

Synpunkter som rör otrygghet på grund av brottslighet har vi delat med oss av till Polisen för vidare hantering.

Områdena runt både Åkarps station och Burlöv C är under utveckling. I detta arbete är trygghetsaspekten en mycket viktig del. När stationerna och områdena runt stationerna är färdigställda är kommunens målsättning att platserna ska kännas trygga för alla.

Kommunens arbete med nerskräpning pågår. Under 2023 och 2024 kommer vi att byta ut ett antal papperskorgar för att ge ett bättre intryck samt för att kunna samla in skräp på ett bättre sätt. Vi kommer även att se över de platser som ofta är nedskräpade och se vad vi kan göra för extra insatser.


Som exempel kan nämnas att återvinningsstationen vid Lidl har tagits bort under sommaren 2023, eftersom flera besökare inte följde regler och mycket avfall dumpades vid stationen. Nedskräpningen har skapat mycket irritation hos flera medborgare. Dessutom arbetar vi för en fastighetsnära insamling.

 

Viktigt att vi arbetar tillsammans i kommunen för att skapa en bra plats att bo på och att nedskräpning undviks.

 • Vi kommer att över trafiksituationen gällande cykelvägar, till exempel cykelvägen på Holmströms väg och Harakärrsvägen.
 • Vi kommer att se över utformningen av Alnarpsvägen, inklusive cykelvägen.
 • Vi kommer att se över korsningen Lundavägen och Svenshögsvägen i samband med ombyggnation av Svenshögsvägen.
 • Vi kommer att se över områdena med 30 km/h i hela kommunen, samt vid vilka tider som vilken hastigheten ska gälla.
 • Efter den fysiska trygghetsvandringen på Kronetorp i våras tar kommunen och Polisen ett samlat grepp över trafiksituationen i området.
 • Situationen gällande cykling på Kilvägen är tyvärr svår för kommunen att reglera.
 • Vi kommer att se över de inkomna förslagen och när vi beslutar om åtgärder kommer vi att prioritera trygghet och trafiksäkerhetsaspekten.
 • Vi kommer särskilt att se över gångvägen i området vid Lillevångshallen och Beijer byggmaterial.

Exempel på åtgärd från synpunkt 2023

På gångvägen mellan Lillevångshallen och Beijers Bygg i nära anslutning till Vallgatan har ny asfalts lagts och fastighetsägaren har tagit bort sly och växtlighet som tidigare var skymmande.

Asfalterad gångväg med staket på höger sida och träd på vänster sida

Bild tagen 2023-11-27 som visar gångvägen vid Vallgatan efter asfaltering och växtlighet är rensad.

Tack!

Återigen, ett stort tack till alla som skickat in synpunkter under den digitala trygghetsvandringen och därmed bidrar till förståelse hos oss vad vi behöver arbeta med för att öka tryggheten i kommunen.

 

Du som fortsatt vill lämna fler synpunkter kan göra detta året runt via e-tjänsten Kontakt Burlöv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik