Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Rörelseprojekt ska aktivera unga tjejer samt seniorer

Grupp människor utomhus på vintern i en park.

Ett gäng som precis haft uteträning i Svenshögsparken i Arlöv.

Kommunen har startat ett rörelseprojekt som riktar sig till äldre personer och unga tjejer. Målet för båda målgrupperna är att de ska bli mer fysiskt aktiva. Projektledaren Maria Carlsson ser att rörelse betyder väldigt mycket för de personer hon träffar. Den fysiska aktiviteten kan göra stor skillnad, säger hon, men den sociala biten är också jätteviktig.

Starka steg för seniorer

I projektet anordnar vi uteträning två gånger i veckan med aktiviteter som gåfotboll och individuell rådgivning. Till våren ska vi starta en senior sports-school i samarbete med Riksidrottsförbundet och olika föreningar i kommunen. Där kommer deltagarna kunna testa på olika idrotter, delta i föreningsaktiviteter och lyssna på föreläsningar. – Det är viktigt för de äldre att vara aktiva för att minska risken för sjukdomar och förebygga fall i hemmet genom träning av balans och styrka i benen, säger Maria. Genom konditionsträning så frigörs också endorfiner som minskar smärta, minskar stress och förbättrar sömnen. Vi har bra deltagande, både män och kvinnor, med 8–15 personer varje gång på utomhusträningen. Även om möjligheten finns att vara inomhus föredrar de flesta att vara ute, säger hon. Träningen är kort och lättillgänglig, med fysisk aktivitet även att ta sig till och från utomhusträningen.

Individuell rådgivning för de äldre

– Vi vill att de äldre ska må bättre, säger Maria. Därför erbjuder vi individuella rådgivningssamtal där vi pratar om personens hälsa, som vi sedan följer upp efter tre månader. Målet är att stötta de som är med så att de ska kunna röra på sig mera. Det behöver inte innebära att de ska börja spela gåfotboll eller börja med utomhusträning, utan vi kanske hjälper dem att hitta en förening eller kommer med enkla tips för mer rörelse i vardagen

Många tjejer vill dansa

För ett par år sedan kom det fram i en enkät att många, framförallt tjejer i Arlöv, inte deltar i befintliga fritids- och föreningsaktiviteter. Därför gör kommunen en extra satsning på dem. I enkäten svarade många att de ville dansa, därför har Maria och hennes kollegor valt att satsa på det som en första aktivitet för att locka unga tjejer. Två gånger i veckan arrangerar hon dansträning i Kulturskolans lokaler och på Vårbogården på Svenshög.

– Till våren planerar vi att starta ett samarbete med Burlövsbadet där vi kommer erbjuda en timmes träning på gym där det är gratis för tjejer i målgruppen. Vi planerar även erbjuda dansklasser i en lokal på Burlövsbadet.

Samarbete med Generation Pep

Burlöv är med i ett pilotprojekt av Generation Pep, en organisation som startades av kronprinsessparet Victoria och Daniel. Generation Pep arbetar för att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. De vill skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och mer jämlik hälsa för barn och unga. – Tillsammans med Generation Pep får vi hjälp med att hitta fler metoder som fungerar för att engagera unga att röra på sig mer, avslutar Maria. Rörelseprojekten för unga tjejer och seniorer håller på till och med sista december 2025.

Senast uppdaterad: