Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Så här jobbar trygghetsvärdarna

vit bil med orange ljusramp på taket. På sidan står det trygghetsvärd.

Kontakta Trygghetsvärdarna genom att ringa 040-625 63 77 eller skicka e-post till trygg@burlov.se.

Sedan sommaren 2019 finns det trygghetsvärdar som jobbar åt Burlövs kommun. Deras uppdrag är att öka den upplevda tryggheten och att kunna ge service till dig som medborgare i trygghetsfrågor. Men vad har de egentligen för befogenheter?

Trygghetsvärd, ordningsvakt och medborgare

Charlotta Delin Wemme jobbar som kanslichef:

– Trygghetsvärd är inget begrepp som existerar i juridiken eller lagstiftningen.

Trygghetsvärdarna är inte ordningsvakter och skillnaden mot en ordningsvakt är att en trygghetsvärd inte har större befogenheter än du och jag som vanliga medborgare, säger Charlotta. Det vill säga att de får inte hålla kvar folk. Men det finns någonting som heter ”envarsgripande” vilket betyder att vi som medborgare får lov att ingripa om vi ser någon begå ett brott – att brottslingen blir påkommen på bar gärning. Då får vi lov att stoppa personen och hålla kvar den tills polisen kommer.

Polisen utser ordningsvakter

En ordningsvakt förordnas av polisen och de har mer polisiära befogenheter. Ett sådant förordnande är alltid begränsat – oftast är det begränsat till ett speciellt tillfälle som ett evenemang eller liknande och det är alltid geografiskt avgränsat. Men trygghetsvärdarna är alltså inte ordningsvakter.

Trygghetsvärdar bygger relationer

– Vissa tror att vi har polisiära befogenheter men vi har precis samma befogenheter som alla andra medborgare. Vi vill synas och försöka samtala. Vårt enda redskap är kommunikation, säger en av trygghetsvärdarna i kommunen.

 

Att arbeta som trygghetsvärd innebär att skapa bra relationer med flera olika aktörer. Trygghetsvärdarna i Burlöv träffar ofta ungdomsgruppen för att prata med ungdomarna. De har också väldigt bra kontakt med kommunpolisen Anders. Med honom byter de information och han berättar om stökiga platser som är aktuella där det är bra om trygghetsvärdarna kan synas lite extra.


De har också regelbunden kontakt med Bevakningsgruppen, som har hand om de flesta fastigheterna i kommunen, och som trygghetsvärdarna kan informera om de ser trasiga fönster, dörrar, klotter och liknande.


– Vår uppgift är att förebygga och förhindra skadegörelse och andra tråkigheter genom att synas och föra dialog med kommuninvånare, säger trygghetsvärden.

Tusentals åtgärder per år

Hittills under året har trygghetsvärdarna utfört tusentals åtgärder som till exempel att dela ut tillsägelser till personer som röker på skolområde, för nedskräpning och skadegörelse. De kontaktar polis och räddningstjänst vid olika insatser, de hjälper kommuninvånare och andra med att hitta rätt på stationerna och busshållplatserna och har kontakt med Skånetrafiken vid klotter eller krossat glas på deras hållplatser. De tar emot tips från kommuninvånare om platser och situationer som upplevs som otrygga eller om de behöver stöd och råd kring trygghetsfrågor. De är också ofta snabbt på plats när det sker olyckor, bränder och liknande.

Senast uppdaterad: