Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sara Vestering (M) om Burlövs politiska arbete

40-tal män och kvinnor poserar på trappa utanför ingången till Medborgarhuset i Arlöv

Sara Vestering (M) tillsammans med kommunfullmäktiges ledamöter

Sara Vestering, kommunstyrelsens ordförande, ger en nyanserad bild på utmaningar och mål efter en intervju i pressen som handlade om förtroendet för Burlövs förtroendevalda.

Bakgrunden är resultatet i en fråga i den årligen återkommande medborgarundersökningen, där Burlövsborna säger sig ha lägre förtroende för politikerna än genomsnittet i Sverige. Sara och övriga politiker vill öka engagemanget och möta väljarna, inte bara när det är dags för val.

Vanliga, engagerade Burlövsbor

Sara berättar att hennes intresse för politik började med att följa det som hände i hennes hemkommun. Hon gick sedan med i ett parti för att kunna påverka.


- Vi politiker är helt vanliga människor som bor, jobbar, studerar eller är pensionärer i Burlöv. I många frågor är vi rörande överens. I andra frågor har vi olika synsätt och debatt, men därefter fattas det ett demokratiskt beslut. Det som förenar är intresset, engagemanget och möjligheten att påverka. Med olika erfarenheter och perspektiv bidrar vi till utveckling och lösningar inom varje område. Vissa politiker lägger ner mycket tid och fattar svåra beslut för att till exempel socialnämndens uppdrag ska fungera enligt lagstiftning för stöd och omsorg för de medborgare som behöver kommunens hjälp.

Utmaning att nå ut med information

Sara Vestering menar att det är en utmaning att nå ut med information om hur beslut fattas och hur politikerna arbetar med prioriteringar, processer och hela bilden kring politiska frågor. Omfattningen på mängden områden och frågor som en kommuns politiker hanterar är väldigt många.


Generellt kan sägas att politikerna talar om hur de vill ha det, vilken riktning eller resultat det önskar eller hur mycket pengar som användas inom ett visst område. Sedan är det upp till kommunens tjänsteorganisation att lösa hur det ska göras inom ramen för budgeten.

 

- Vi vill förstås ha bra förskolor och skolor, en nära och god socialtjänst, utveckla infrastruktur och nya bostäder och reinvesteringar i fastigheter och bebyggelse, både inom kommunens egna bestånd men också det som andra bygger och ansvarar för.

 

Såväl de förtroendevalda som kommunens tjänsteorganisation ska vara tillgängliga och svara på synpunkter och frågor och förklara hur lagstiftning, ansvar och uppdrag hänger ihop. Allt för att skapa förtroende.

 

Budgeten ska vara i balans, nog så svårt detta år. Men då handlar det om att hushålla med kommunens pengar på bästa sätt. Våga satsa inom vissa områden, samtidigt som vi måste hålla igen inom andra för att bibehålla en stark ekonomi för kommunen på lång sikt.

Så här bygger kommunens politiker förtroende

Sara förklarar att det finns allt från traditionella sätt till nya idéer i Burlöv att föra ut information och ge möjlighet att skapa delaktighet och förståelse för kommunens uppdrag, inklusive politikernas ansvar.

 

Självklart jobbar kommunen med att information ska vara uppdaterad och transparent på webben. Det är inte mycket som är hemligt om beslut och politik. Varje vardag får medborgare personligt bemötande i Medborgarservice, som ska se till att medborgarna får svar på frågor och synpunkter. För närvarande jobbar vi mycket med att bli mer tillgängliga. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och få svar på sina frågor inom rimlig tid. Statistiken för bemötande i en annan undersökning visar på tillfredsställande resultat, men vi vill bli ännu bättre.

Möt Burlövs politiker

När det gäller andra mer långsiktiga och större frågor vill vi möta medborgarna i deras vardag. Vi politiker finns i Burlöv Center med jämna mellanrum. Första tillfället i år är den 28 mars, då ska vi prata om vår nya översiktsplan 2045 och trygghetsfrågorna. Två ämnen som hänger tätt ihop!

 

- Vi hoppas många besöker oss då! Vi vill ha engagerade medborgare som möter oss och är med och skapar den nära, lokala politiken, liksom medborgare som deltar i undersökningar, medborgardialoger, i kommunens olika inflytanderåd och gärna skickar in sina synpunkter för att vi ska kunna prioritera frågor och utveckla kommunen så som våra väljare önskar. Inte minst är det viktigt att engagera sig och gå och rösta i politiska val, så just det parti och de förtroendevalda du har förtroende för driver frågor som engagerar dig, avslutar Sara.

Politik i korthet - Programmet Burlöv Beslutade

Beslut som fattas i viktiga frågor för medborgarna informerar vi särskilt om. Fullmäktigemötena är ibland långa och komplicerade, men de är öppna för allmänheten om någon vill lyssna och vara med. Många beslut som fattas är rutinärenden som i vardagen inte gör någon större skillnad. När vi har frågor som vi vet har stor påverkan på medborgarna brukar vi belysa dem i programmet Burlöv Beslutade.

Burlövstidningen

Till sist nämner Sara Burlövstidningen, som utkommer med 4 nummer per år. Alla hushåll i kommunen får tidningen och där skriver Sara själv i en spalt i varje nummer om aktuella frågor och där finns i övrigt blandad information om vad politikerna har beslutat och om utvecklingen inom kommunens många skiftande verksamheter.

Porträttbild av kvinna i kavaj

Sara Vestering (M) är Burlövs kommuns ordförande i kommunstyrelsen under mandatperioden 2023-2026

Fakta: Det säger SCBs medborgarundersökning

I en av frågorna visar resultatet som 238 personer har svarat på att endast 33% har förtroende för kommunens politiker. I Sverige totalt är svaret 38,5%, alltså något högre. Men i annan fråga som ställs, där 195 personer har svarat, så tycker 41% att politikerna jobbar för kommunens bästa, samma resultat som i hela Sverige.

- Vi önskar att fler av de 1200 som får enkäten deltar i undersökningen, som skickas ut varje år efter sommaren, säger Sara.

Senast uppdaterad: