Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Så tycker Burlövsborna om kommunen - resultatet från medborgarundersökningen

Två händer håller i ett förstoringsglas över stapeldiagram

Under hösten har ett antal slumpvis utvalda Burlövsbor fått möjlighet att svara på medborgarundersökningen. Där har de fått tycka till om bland annat skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Nu har resultaten sammanställts. Det som händer härnäst är att vi ska analysera resultatet så att det kan utgöra underlag för den fortsatta utvecklingen av kommunen.

Här är en del av resultaten:

  • 85 % av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 73 % av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 68 % av kommunens medborgare är ganska eller mycket nöjda med hur kommunen informerar vid större förändringar i kommunen.
  • 96 % av kommunens invånare tycker att de blev mycket eller ganska bra bemötta vid den senaste kontakten med en av kommunens politiker. För riket ligger snittbetyget på 82 %.
  • Däremot upplevde enbart 63 % av kommunens invånare att de blev mycket eller ganska bra bemötta vid den senaste kontakten med en av kommunens tjänstemän.
  • 79 % av medborgarna tycker det är ganska eller mycket bra möjligheter i kommunen att på ett enkelt sätt kunna göra längre resor från kommunen utan att använda bil. För riket ligger betyget på 65 %.

Om medborgarundersökningen

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. År 2023 deltog 162 av Sveriges kommuner. Enkäten skickades ut till 1208 personer i Burlövs kommun och besvarades av 349 personer, vilket innebär en svarsfrekvens på 29 %. För hela riket låg svarsfrekvensen på 36 %.

Senast uppdaterad: