Burlövs kommun
www.burlov.se

Medborgarundersökning

tecknade siluetter i olika färger med tomma pratbubblor ovanför

Vi vill veta vad du som medborgare tycker!

I Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning får du som medborgare tycka till om din kommun och våra verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

Visar vad medborgare tycker om sin kommun

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

En gång om året

SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång per år. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben. I mindre kommuner ställs frågorna till ett urval på 500 personer i åldrarna 18-84 år och 1 200 personer i större kommuner. I Burlöv skickas undersökningen ut till 1 200 personer varje höst.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik