Burlövs kommun
www.burlov.se

Medborgarundersökning

Vi vill veta vad medborgarna tycker!

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får medborgare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd-Medborgar-Index, medborgarnas betyg på kommunens verksamhet
  • Nöjd-Region-Index, medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva på
  • Nöjd-Inflytande-Index, medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut

Undersökningen genomförs två gånger per år, vår och höst, med samma frågor för alla deltagande kommuner. Frågorna ställs till ett urval på 500 personer i åldrarna 18—84 år i mindre kommuner och 1 200 personer i större kommuner.

Burlövs kommun har deltagit i Medborgarundersökningen vid flera tillfällen, sedan 2010 under varje höst.

Kontakta oss

Verksamhetscontroller

Göran Hofstedt

goran.hofstedt@burlov.se

040-625 61 91

Senast uppdaterad:
2017-03-20