Burlövs kommun
www.burlov.se

Medborgarundersökning

Vi vill veta vad du som medborgare tycker!

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får medborgare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd-Medborgar-Index, medborgarnas betyg på kommunens verksamhet
  • Nöjd-Region-Index, medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva på
  • Nöjd-Inflytande-Index, medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut

Undersökningen genomförs två gånger per år, vår och höst, med samma frågor för alla deltagande kommuner. Frågorna ställs till ett urval på 500 personer i åldrarna 18-84 år i mindre kommuner och 1 200 personer i större kommuner. I Burlöv skickas undersökningen ut till 1 200 personer.

Burlövs kommun har deltar varje höst i SCBs medborgarundersökning.

Kontakta oss

Digitaliseringsstrateg

Göran Hofstedt

goran.hofstedt@burlov.se

040-625 61 91

Senast uppdaterad:

Kommun & politik