Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Tillsammans ser vi till att hålla Burlöv rent, säkert och städat!

En kvinna i orangea funktionskläder plockar skräp med hjälp av en gripklo.

Peabs personal, på uppdrag från Burlövs kommun, jobbar bland annat med renhållning. Foto: Peab.

Under ett år är det mycket underhållsarbete som ska göras runt om i kommunen. Peab jobbar på uppdrag från Burlövs kommun och ser regelbundet över alla offentliga ytor.

Vad är Burlövs kommuns ansvar?

Under årets lopp finns det en tydlig plan för exakt vad som ska städas, klippas, trimmas, rensas och ses över. Under året görs följande arbeten för att säkerställa att de allmäna ytorna hålls städade och säkra:

Vår

  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Sopning
  • Renhållning

Sommar

  • Beskärning
  • Ogräsrensning
  • Renhållning

Höst

  • Lövhantering
  • Renhållning

Vinter

  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Renhållning

 

Utöver detta gör Peab regelbunden till­syn av exempelvis lekplatser och bollplaner. Det handlar inte bara om att det ska se snyggt ut - en stor del av arbetet går åt till att hålla de offentliga platserna säkra, hela och funktionella.

Fastighetsägarens ansvar

Kommunen ansvarar för ren­hållning och underhåll av offentliga ytor. Som fastighetsägare ansvarar du själv över din egen tomt och marken i direkt anslutning till din fastighet. Här ­kommer en enkel lista över vad som ska göras under året.

Vår

Sopa och städa din tomt, samt ­trottoaren utanför din fastighet.

Sommar

Klippa dina häckar och träd så att de inte hänger ut över trottoar eller vägbana. Städa och rensa ogräs på din tomt och trottoaren utanför.

Höst

Kratta och städa undan fallna löv på din tomt och trottoaren utanför.

Vinter

Röja snö och förhindra halka på ­trottoaren utanför din fastighet.

 

Tack för att du hjälper till att hålla Burlöv rent, säkert och städat!

Senast uppdaterad: