Burlövs kommun
www.burlov.se

Skötsel och underhåll

Blommor framför medborgarhuset

Kommunen arbetar året runt med skötsel och underhåll. Under vintern arbetar kommunens entreprenör med framkomliga vägar - men resten av året fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov. Fastighetsägare, stora som små, har liknande ansvar.

Från den 1 april 2020 är Peab underentreprenör och sköter om gator, gång- och cykelvägar samt grönytor i Burlövs kommun.

Det kommer vara personal från Peab och deras fordon som du möter i kommunen.

Peab tar över driften och är kommunens utförare med ansvar för skötsel och underhåll av gator, vägar, parker, idrottsplatser och allmänna platser på uppdrag av Burlövs kommun. Peabs uppdrag omfattar likaså gatusopning, brunnsrensning, sop- och latrintömning och övrig renhållning utomhus samt yttre skötsel av kommunens fastigheter.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning på din egen mark, men också för trottoar eller gångbana längs fastigheten. Det ankommer på fastighetsinnehavaren att sopa, forsla bort orenlighet och nedskräpande föremål, ta bort ogräs samt att sopa upp och föra bort sand som påförts till motverkande av halka.

Synpunkter och felanmälan

Vid synpunkter eller felanmälan, använd vår e-tjänst Kontakt Burlöv eller ring till oss under ordinarie öppettider.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: