Burlövs kommun
www.burlov.se

Skötsel och underhåll

Blommor framför medborgarhuset

Kommunen arbetar året runt med skötsel och underhåll. Under vintern arbetar kommunens entreprenör med framkomliga vägar - men resten av året fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov.

Det är personal från Peab och deras fordon som du möter i kommunen

Peab ansvarar driften och är kommunens utförare med ansvar för skötsel och underhåll av gator, vägar, parker, idrottsplatser och allmänna platser på uppdrag av Burlövs kommun. Peabs uppdrag omfattar även gatusopning, brunnsrensning, sop- och latrintömning och övrig renhållning utomhus samt yttre skötsel av kommunens fastigheter.

Årsplanering för skötsel och underhåll av offentliga ytor

Här nedan ser du en lista över exakt vad tekniska avdelningen och Peab gör under ett år. Utöver detta gör Peab även vecko- och kvartalstillsyn av olika platser, tömning av avfallskärl och allmän renhållning.

Trädplantering

Trädbeskärning

Borstning och sladdning av bollplaner

Vinterrenhållning

Trädplantering

Trädbeskärning

Borstning och sladdning av bollplaner

Vinterrenhållning

Trädplantering

Trädbeskärning

Vårstädning påbörjas

Borstning och sladdning av bollplaner

Vinterrenhållning

Tillsyn av vattendrag och dammar

Vårstädning färdigställt

Planteringsurnor sätts ut

Borstning av bollplaner

Ogräsrensning

Luckring av träflis och fallsand

Kronetorp Möllas utemöbler vårdas och sätts ut

Gräsklippning

Gräsklippning

Borstning av bollplaner

Ogräsrensning

Öppning av vatten på Ekodukten och Medborgarhuset

Rengöring markutrustning

Funktionskontroll och slamsugning

Häckklippning

Plantering a sommarblommor

Gräsklippning

Borstning av bollplaner

Ogräsrensning

Tillsyn av vattendrag och dammar

Funktionskontroll och slamsugning

Trädbeskärning

Gräsklippning

Borstning av bollplaner

Ogräsrensning

Sandbyte

Trädplantering

Trädbeskärning

Gräsklippning

Borstning av bollplaner

Ogräsrensning

Tillsyn av vattendrag och dammar

Gräsklippning

Borstning av bollplaner

Ogräsrensning

Gräsklippning

Borstning och sladdning av bollplaner

Rivning av sommarblommor

Ogräsrensning

Vinterväghållning börjar

Tillsyn av vattendrag och dammar

Trädplantering

Trädbeskärning

Borstning av bollplaner

Rivning av sommarblommor

Ogräsrensning

Lövhantering

Trädplantering

Trädbeskärning

Borstning av bollplaner

Rivning av sommarblommor

Ogräsrensning

Lövhantering

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning på din egen mark, men också för trottoar eller gångbana längs med fastigheten. Det ankommer på fastighetsinnehavaren att sopa, forsla bort orenlighet och nedskräpande föremål, ta bort ogräs samt att sopa upp och föra bort sand som används för halkbekämpning.

Synpunkter och felanmälan

Vid synpunkter eller felanmälan, använd vår e-tjänst Kontakt Burlöv eller ring till oss under ordinarie öppettider.

För akut skada eller fara för andra människor, läs mer under Kontakta oss

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: