Burlövs kommun
www.burlov.se

Grävningstillstånd och TA-planer

I denna karta visas pågående grävtillstånd och TA-planer i Burlövs kommun. Genom att klicka på en markering i kartan så kommer det upp en ruta med ytterligare information om arbetet som pågår där.

Här kan du se kartan över grävtillstånd och TA-planer i full storlek. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Följ länken nedan till vår e-tjänst för att ansöka om grävtillstånd/TA-planer.

Grävtillstånd

För grävningsarbete eller motsvarande arbete i allmän platsmark krävs att ledningsägare har ett beviljat grävtillstånd. Endast direkt ledningsbrott är orsak till akut grävning och anmälan ska göras omgående. Grävtillstånd förenas med olika restriktioner och tekniska krav. Kommunen bedömer ansökan utifrån kommunens intresse av föreslagen ledningsplacering i förhållande till kommunens anläggningar, arbetsmetod, framkomlighet, trafiksäkerhet, olägenheter för allmänheten, skydd av växtlighet, byggtid med hänsyn till arrangemang och liknande samt hur återställningen ska ske.


Sök senast 15 arbetsdagar före arbetets planerade start. Läs mer i kommunens grävningsbestämmelser. Pdf, 704.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 

I de flesta fall krävs även en godkänd TA-plan (Trafikanordningsplan) för att arbetet ska kunna utföras.

Trafikanordningsplaner (TA-planer)

Trafikanordningsplaner ska visa hur arbetet ska utföras med fortsatt god framkomlighet, hög säkerhet, acceptabel trafikmiljö samt att minimera påverkan på till exempel kollektivtrafik, boende och verksamheter. Den upprättas av entreprenören och godkänns av kommunen. Trafikanordningsplan ska vid avstängningar särskilt uppmärksamma att oskyddade trafikanter utsätts för stora risker när de hänvisas ut i trafiken. Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.


En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning i gatumark. Om trafikavstängningar inte är utförda enligt anvisningar har kommunen rätt att avbryta arbetet.

 

OBS! För belamring/nyttjande av offentlig plats utanför arbetsområdet med bodar, upplag, containrar, byggskyltar och dylikt behövs polistillstånd. Läs mer om hur du söker tillstånd på polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnad för grävningstillstånd

När grävningstillstånd har beviljats tar kommunen ut en avgift för handläggning, framtida underhåll med mera. Läs mer i Burlövs kommuns taxa för grävning i allmän plats. Pdf, 152.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Tekniska avdelningen

Om du har några frågor angående grävtillstånd och/eller TA-planer, skriv till tekniska avdelningen via e-post.


E-post: tekniska@burlov.se

Senast uppdaterad: