Burlövs kommun
www.burlov.se

Trafik och gator

Väghållare

Burlövs kommun är väghållare för merparten av gatorna inom kommunen. Även det så kallade landsbygdsvägnätet ingår i ansvaret. Undantagen är motorvägarna och riksväg 11, som ingår i Vägverkets vägnät, samt vissa enskilda vägar som tillhör vägföreningar eller samfälligheter.

I ansvaret som väghållare ingår bland annat att se till att asfalten är i acceptabelt skick, att vägmärken finns uppsatta, att gatubelysning och trafiksignaler fungerar och att snö- och halkbekämpning utförs.

Kontakta oss

Fastighetschef (BUR)

Johan Sjöberg

Johan.Sjoberg@burlov.se

6256345

Senast uppdaterad:
2019-03-28