Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny översiktsplan och trygghetsfrågor på Möt Burlövs politiker

Människor i utställningslokal

Partierna i Burlövs kommuns samlades en onsdagskväll i en lokal i Burlöv Center för att ge möjlighet till dialog kring trygghetsfrågor och framtidsfrågor i kommande Översiktsplan 2045. Samråd innebär att medborgare kan komma med synpunkter på de förslag och idéer som samlades in under 2023 och nu finns i "Samrådsförslag till Översiktsplan 2045". Fram till den 6 maj kan synpunkter lämnas både digitalt och skriftligt.

Möt Burlövs Politiker - evenemang för dialog med medborgarna

- När vi samlas tillsammans ser vi detta som en fin möjlighet att bjuda in våra medborgare till dialog kring aktuella frågor som engagerar. Vi vill möta medborgarna och berätta hur vi arbetar och utvecklar Burlövs kommun för framtiden, berättar kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M).

Kommunen har tagit fram mycket material kring de långsiktiga utvecklingsplanerna som senare kommer fastslås i Översiktsplan 2045 av kommunfullmäktige. Politikerna ville under pågående samrådstid särskilt lyfta dessa frågor i årets första "Möt Burlövs Politiker", som anordnas vid flera tillfällen under året.

 

Flera medborgare kom med nyfikna frågor kring utvecklingsplanerna och möjlighet fanns även att möta tjänstepersoner för att lämna synpunkter på den upplevda tryggheten i kommunen. För närvarande pågår en digital trygghetsvandring och intresset är stort från medborgarna att anmäla platser i kommunen där med de upplever otrygghet, vilket är positivt och ger oss bra material att arbeta vidare med. E-tjänsten är öppen till den 20 april.

- Trygghetsfrågorna står också högt på vår agenda. Utvecklingsfrågor och upplevd trygghet hänger tätt ihop. Vårt mål är att den upplevda tryggheten hos våra medborgare ska öka i samband med att vi utvecklar kommunen, avslutar Sara Vestering.

Nästa träff anordnas i slutet av april och då står vård- och omsorgsfrågor liksom kommunens service och tillgänglighet på agendan.

Senast uppdaterad: