Burlövs kommun
www.burlov.se

Bygg- och rivningsavfall

Så tar du hand om ditt rivningsavfall

Avfall som uppstår

När du bygger, renoverar och river byggnader uppstår avfall. I miljölagstiftningen finns krav på förvaring, hantering och borttransport av sådant avfall. Det är byggherren eller fastighetsägaren som har ett ansvar att sådant avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att skaffa sig kunskap om byggnaden innan rivning för att kunna veta vilket avfall som finns på och i fastigheten, vilket avfall som uppkommer och hur avfallet ska hanteras.


För att kunna göra det kan en materialinventering utföras. Byggherren måste se till att informera alla aktörer i rivningen om resultatet från inventeringen.

Sortera avfallet

För att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger och river sortera avfallet. Genom sortering av avfallsmaterialet är det möjligt att:

  • öka återanvändningen
  • öka materialåtervinningen
  • samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
  • minska mängderna som deponeras


Sortering av bygg- och rivningsavfall ska normalt ske på plats. I vissa fall kan sortering i efterhand accepteras. Sortering på plats minskar nedsmutsning av restprodukter som kan återanvändas. Det gör också att återanvändning och återvinning blir lättare. Sveriges Byggindustrier har mer information om sortering och hantering av bygg- och rivningsavfall.

Hantering av eternit eller asbest i byggnad

Företag som hanterar eternit eller annat material som innehåller asbest behöver tillstånd från arbetsmiljöverket och länsstyrelsen.


Arbetsmiljöverkets regler riktar sig till företag och gäller enbart yrkesmässig hantering av asbest. Reglerna gäller därför inte privatpersoner som hanterar asbesthaltigt material. Om du som privatperson ska riva exempelvis ett eternittak rekommenderas dock att du för din egen och dina anhörigas säkerhet följer verkets regler om hur man hanterar asbest på ett säkert sätt. Se mer information nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö