Burlövs kommun
www.burlov.se

Skadedjur och ohyra

Adam Davis, Free Images

Vad är skadedjur?

Insekter eller andra djur anses vara ohyra eller skadedjur när de befinner sig på en olämplig plats och i olämpligt antal. De kan göra skada genom till exempel att angripa livsmedel, textilier och träslag. Det kan också handla om att ett stort antal djur eller fåglar som orsakar oljud och som skräpar ner. Några exempel på ohyra eller skadedjur är kackerlackor, vägglöss, möss, råttor, kråkor, måsar och vissa duvarter.

 

Det gäller var och en, exempelvis hyresgäster, att se till att problem inte uppstår. Var noga med hur du hanterar dina sopor, då det annars kan bli problem med skadedjur och ohyra. Även överdriven matning av fåglar kan dra till sig skadedjur. Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka, är angripna av skadedjur får inte tas in i bostaden. Vid kompostering av matavfall rekommenderas en sluten behållare för att just hålla borta skadedjur så som råttor, möss och fåglar.

I hyresrätt

Om du bor i hyreshus och upptäcker ohyra eller skadedjur ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Det är ägaren som har ansvar för att sanering blir utförd. Fastighetsägaren får i sin tur kontakta ett skadedjursbolag som hjälper till med saneringen. Är man själv ansvarig för att ohyra finns i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

I bostadsrätt

I bostadsrättslägenheter som inte utgör enfamiljshus är bostadsrättsföreningens styrelse alltid skyldig att vidta åtgärder för att sanera ohyra och skadedjur.

Man kan själv bli skyldig för att betala åtgärderna om man är ansvarig för att ohyra förekommer i bostaden.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens åtgärder kan du vända dig till miljö- och byggavdelningen på kommunen. Vi är tillsynsmyndighet för frågor där det finns risk för olägenhet för människors hälsa. Använd gärna e-tjänsten för klagomål inom miljö och hälsa.

Lagrum

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Det är främst fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvar för att vidta åtgärder för att ta bort problemet.


Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att agera vid upptäckt av råttor i exempelvis avloppledningar eller miljörum.

 

Mer information om skadedjur och ohyra hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats. Du kan också läsa mer på VA SYDs webbplats.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö