Burlövs kommun
www.burlov.se

Användande av offentlig plats

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten. För att få använda en offentlig plats för eget bruk krävs tillstånd som du ansöker om hos polisen.

Vad kräver tillstånd?

Exempel som kräver tillstånd på offentlig plats:

  • Uteservering
  • Container
  • Byggetablering (tex ställning, skylift, byggsäck)
  • Reklamskyltar eller gatupratare
  • Jord-, grushögar och stenar
  • Häckklipp/gräs
  • Lastbilsflak
  • Båtar
  • Skjul
  • Studsmattor

Burlöv kommun tar ut en avgift för användande av offentlig plats

Sedan januari 2023 tar Burlövs kommun ut avgifter för all upplåtelse av mark på offentlig plats som ägs av kommunen. Avgifterna varierar beroende på aktivitet och går att läsa via länken nedan i dokumentet Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Burlövs kommun.

Olovlig användning av allmän platsmark

En olovlig anläggning är alla former av anläggningar utanför den egna tomten som du inte har tillstånd för från den som äger marken. Alltså, nyttjar du offentlig plats/allmän platsmark för något av ovan exempel och du inte har polistillstånd för det är det olovlig användning av allmän platsmark.

Vad säger lagen?

I fall där olovlig användning av offentlig plats sker inom detaljplanerat område finns det straffbestämmelser i ordningslagen. Om någon begagnar offentlig plats inom detaljplanerat området, på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål platsen har upplåtits för, utan tillstånd från Polismyndigheten, så bryter man mot ordningslagen. Om en olovlig anläggning upptäcks kan en polisanmälan komma att göras.

 

Om du behöver tillstånd för verksamhet inom ett vägområde som ligger utanför detaljplanerat område ska du i stället ansöka om tillstånd hos Trafikverket.


Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: