Burlövs kommun
www.burlov.se

Fyrspåret Malmö-Lund

Sträckan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor, maximalt utnyttjad under rusningstrafik och extremt störningskänslig. Sträckan, som är en del av Södra stambanan, har länge varit en flaskhals för tågtrafiken. För att klara en fortsatt ökning av person- och godstrafik ska banan byggas om från två till fyra spår mellan Lund och Arlöv. Utbyggnaden kommer att pågå fram till 2023 och kommer att påverka kommunens invånare, näringsliv med flera.


Sedan oktober 2017 pågår utbyggnaden i olika delar av kommunen. På den här sidan hittar du information som rör utbyggnaden.

Burlövs kommuns nyheter om fyrspåret Malmö-Lund