Burlövs kommun

Trafiksäkerhet

suddig bil i förgrunden, sedan trafikljus och ett övergångsställe med en fotgängare

Varje år genomförs trafiksäkerhetsprojekt i syfte att skapa en tryggare trafikmiljö för trafikanter. Det kan vara nya cykelbanor, parkeringsförbud, fartgupp, pollare, fållor och andra åtgärder som tillsammans förbättrar den upplevda trafiksäkerheten.

Följande prioriteras vid trafiksäkerhetsåtgärder

  • Vägar med genomfartstrafik eller större trafikmängder
  • Skolvägar där många barn rör sig till eller från skola eller förskola
  • Vägar och korsningar som saknar gångbana och där det finns en blandning av fordonstrafik, cyklister och gångtrafikanter
  • Vägar och korsningar med dåliga siktförhållandet


I arbetet med dessa platser prioriteras i första hand oskyddade cyklister och gångtrafikanter genom att skapa säkra passager som upphöjda övergångsställen och cykelpassager eller separata gång- och cykelbanor.


Burlövs kommun anlägger inte farthinder på villagator där det i princip enbart finns trafik till och från boende i området. Däremot finns en möjlighet för boende att själva ansöka om att få placera ut farthinder på sin gata. Vi arbetar med att ta fram nya rutiner för detta.


Förutom förändringar i den fysiska miljön så krävs även ändrade attityder och beteenden i trafiken och där vi alla har ett gemensamt ansvar.

Hastigheter på kommunala gator

40 km/h är bashastighet i tättbebyggt område i Burlövs kommun. 30 km/h används enbart vid skolor och förskolor, och större vägar har hastigheten 60 km/h.

Oavsett vad som står på skylten säger lagen följande:

Hastigheten får aldrig vara högre än att du som förare kan behålla kontrollen över fordonet och stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som du kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.


Du ska som förare hålla en tillräckligt låg hastighet till de omständigheter som råder, till exempel när barn uppehåller sig på eller vid vägen.


Burlövs kommun är ansvarig för utformning av de kommunala vägarna i kommunen men det är Polisen som ansvarar för övervakning av hastigheterna.

Trafiksäkerhetsarbete

Burlöv kommun får varje vecka in synpunkter på förbättringar som kan göras för att öka trafiksäkerheten, alla inkomna synpunkter är värdefulla i arbetet med att kartlägga upplevelsen av otrygghet. Inkomna synpunkter sammanställs och utvärderas 2 gånger per år för att vävas in i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet.

Synpunkter och förslag

Vi tar gärna emot dina idéer och förslag till hur trafiksäkerheten kan förbättras. Använd vår tjänst Kontakt Burlöv.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: