Burlövs kommun

Matvagnar

För att få bedriva verksamhet från matvagn offentlig plats krävs ett godkänt tillstånd från Polisen. Tillstånd för att använda offentlig plats kan du läsa om Polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du behöver också skicka in en anmälan om livsmedelsanläggning till bygg- och miljöavdelningen.

Burlövs kommun har en förberedd plats för livsmedelsförsäljning från en mobil vagn, på Sockerbitstorget. Man kan även själv hitta en annan plats i kommunen, tekniska avdelningen tar ställning till placeringen. Burlövs Kommun godkänner uppställning av matvagn i högst ett år beroende på plats.

Har du frågor om din verksamhet till flera olika delar inom kommunen kan du vända dig till kommunens företagslots. Läs mer på Företagslots - vägledning för företagare.

Krav för att få stå på en allmän plats är följande:

 • På Sockerbitstorget finns el. På andra ställen står inte Burlövs kommun för el och vatten, detta är något du får ordna på egen hand.
 • Försäljning på plats är tillåten från tidigast 06.00 och senast 22.00 beroende på plats.
 • För att kunna ställa ut bord och stolar i anslutning till vagn, måste detta anges i din ansökan. Tekniska avdelningen tar sedan ställning till om det är möjligt.
 • Verksamheten får inte medföra olägenheter för närboende i form av störande ljud, nedskräpning eller på annat sätt.
 • (Ute) serveringen ska upphöra vid den tid som anges i tillståndet, vilket också innebär att eventuella utemöbler ska plockas bort efter stängning.
 • Verksamhetsutövaren ska tillse att gästerna lämnar platsen vid stängning.
 • Området runt om vagnen ska alltid hållas rent från all nedskräpning.
 • Varje matvagns-verksamhet ska själv hantera sitt avfall, såväl kontinuerligt under öppethållande som i samband med stängning.
 • Andra föremål, som tex markstående menytavla, ska anges i ansökan och får endast placeras i anslutning till vagnen.
 • Vagnen ska flyttas vid dagens slut.

Krav på fordonet

Fordonet ska:

 • Vara av fordonsklass personbil eller lätt lastbil.
 • Ha en totalmassa på max 3,5 ton.
 • Vara upptaget i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.
 • Vagnen ska hållas i vårdat och funktionsdugligt skick, tillsyn ska ske dagligen och eventuella skador på vagnen, klotter med mera ska åtgärdas omgående.
 • Vara anpassat för att servera mat direkt till förbipasserande via en lucka.
 • Ha en kopia av giltigt tillstånd som alltid ska finnas i framrutan på bilen och vara lätt avläst från trottoaren.
 • Tomgångskörning är inte tillåtet.

Sockerbitstorget

Här finns tre platser och el finns draget. Förutom ovanstående krav gäller även nedan:

 • Tillstånd för uppställning av matvagn godkänns i högst tre månader.
 • För att få nyttja platsen i mer än tre månader krävs ett beviljat bygglov av kommunens bygglovsavdelning.
 • Vagnen får endast vara uppställd på anvisad plats mellan 10.00–22.00.

Markupplåtelseavgifter för uppställning

Avgifter för uppställningen av mobila vagnar är 300 kronor/mån/fordon eller vagn.

Mobila vagnar på privat mark

Du kan även leta efter uppställningsplats på privat mark. Det är upp till enskilda fastighetsägare om de vill upplåta sin mark till din verksamhet. Kontakta Företagslots- vägledning för företagare om du är osäker om en plats är kommunägd eller privat och vem eventuell fastighetsägaren är.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: