Burlövs kommun
www.burlov.se

Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Kommunens planteringar är av olika storlek och karaktär, en del är naturliga och andra har en mer anlagd karaktär. För att vi ska trivas och känna oss trygga i kommunen är det viktigt att de sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna tomten. Om det händer en olycka på grund av att fastighetsägaren till exempel inte klippt sin trädgårdshäck kan det innebära att fastighetsägaren hålls ansvarig enligt Plan-och bygglagen.

Några enkla åtgärder kan rädda liv. Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. För att minska risken för olyckor uppmanas fastighetsägare att följa de regler som gäller i kommunen. Läs mer vad som gäller i Burlövs Kommun via informationsfoldern nedan.

Klippning av kommunens häckar utförs under juni månad. Grenar och vegetation som skymmer trafikskyltar, belysningskällor mm samt hindra eller försvåra användningen av markutrustning såsom exempelvis bänkar, cykelställ mm. utförs vid behov. Vegetation beskärs så de inte växer in på angränsande ytor och fastigheter.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: