Burlövs kommun

Renhållning av gångbana

Tillsammans får vi en välskött och tilltalande kommun!

Kommunens entreprenör ansvarar för att sköta beläggningen på alla gator och torg, gång-och cykelbanor i kommunen, till exempel asfalt, plattor och kantsten. Under växtsäsongen tas ogräs och annan oönskad vegetation bort. Synligt skräp tas bort en gång per vecka året om. Den allmänna lite större vårstädningen pågår under perioden mars-maj, område för område. Löv tas bort under hösten.


Målet är att vintersand ska vara upptagen i slutet av april. Efter en lång vinter kan det bli fördröjningar på mindre gator.

Fastighetsägaren ansvarar för att sköta gångbanan längs med sin fastighet. Det betyder att den ska hållas ren, och fri från till exempel löv, ogräs, snö och is. Som fastighetsägare ska du även klippa in häckar och buskar så att gångbanan blir fri för alla som behöver passera till fots eller med cykel.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: