Burlövs kommun
www.burlov.se

Arbete för ökad trafiksäkerhet

suddig bil i förgrunden, sedan trafikljus och ett övergångsställe med en fotgängare

Burlövs kommun får varje vecka in synpunkter på förbättringar som kan göras för att öka trafiksäkerheten. Alla inkomna synpunkter är värdefulla i arbetet med att kartlägga upplevelsen av otrygghet. Inkomna synpunkter sammanställs och utvärderas två gånger per år för att vävas in i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet

Nollvisionen

Arbetet mot nollvisionen genomsyrar allt arbete relaterat till trafik, en del av det som vägs in i det kontinuerliga arbetet är synpunkter från medborgare men också olycksstatistik,egna erfarenheter, forskning, studier och samarbete med andra kommuner och deras arbete kring trafiksäkerhet. I skrivande stund (februari 2021) pågår ett arbete med säkra skolvägar, sträckor där många barn och ungdomar rör sig till eller från skola eller förskola och där passager kommer att hastighetssäkras med till exempel upphöjda övergångsställen men även med separata gång och cykelbanor där trafikrummet ger utrymme för detta.


Bland experter inom området barn och trafik finns det en stor medvetenhet om att
trafiksäkerhet för barn alltid är de vuxnas ansvar, det är viktigt för dig som förälder att
komma ihåg. Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar!

Egenansvar

Kommunen kan inte ta ansvar för trafikanters beteende eller medborgares handlande, alla har ett egenansvar där var och en får stå till svars för konsekvenserna av sitt handlande. Det är Polismyndighetens uppgift att hantera hastighets- och beteendeövervakning.

Gupp

Frågor och synpunkter kring tillfälliga gupp är vanligt förekommande. Dessa kan placeras på speciellt utsatta sträckor i kommunen, oftast på sträckor med genomfartstrafik. Efter utvärdering beslutas om en permanent åtgärd ska utföras på platsen eller inte. Tillfälliga gupp kan även läggas ut vid vägarbeten eller vid arbete i vägområdet där hastigheten tillfälligt behöver säkras.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: