Burlövs kommun
www.burlov.se

Cykling och cykelvägar

Cykelvägar prioriteras

I Burlövs kommun finns drygt åtta mil av cykel- och gångbanor och mer är planerat. Vi arbetar också för högre standard på cykelbanorna, bra belysning och trafiksäkrare korsningar för dig som cyklar.

Lundavägens cykelstråk – viktig cykelbana för pendlare

Trafikverket rustar upp gång- och cykelbanan längs med Lundavägen på den delen där de är väghållare. Kommunen är väghållare ungefär mellan Malmös gräns fram till Byvägens anslutning mot Lundavägen i nordöstra Åkarp. Burlövs kommun samarbetar med de andra kommunerna och Trafikverket för att förbättra stråket. I nästa fas kommer supercykelvägen, men Lundavägen kommer fortsatt att vara ett viktigt cykel- och gångstråk.

tydligt avskild cykelväg bredvid bilväg

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: