Burlövs kommun

Namngivning av Burlövs lekplatser

Lekplats, klätterställning, gunga

Med hjälp av idéer från medborgarna och lek­platsernas besökare har Burlövs kommun formellt namngett de offentliga lekplatserna.

Nästan alla platser omkring oss heter någonting. Samhällen och byar, gårdar och torp, skogar och berg har namn. Varje gata, väg och många kvarter i våra tätorter har namn, liksom parker, torg och offentliga platser och byggnader. Ortnamnen särskiljer, identifierar och lokaliserar platser och fyller en viktig funktion. Men namnen har också en viktig roll som kulturhistorisk källa och är en del av kulturarvet. Kommunstyrelsen antog ”Riktlinjer för bestämmande av namn och belägenhetsadresser i Burlövs kommun” den 27 januari 2020.

 

Lekplatsnamn

Lekplatserna i Burlövs kommun har till största del benämnts efter närmast anslutan­de gata. Ibland uppstår förvirring när olika personer och grupper kallar lekplatserna för olika saker. En del lekplatser har också väletablerade namn i folkmun.

 

Under 2023 togs underlag fram för att formellt namnge Burlövs lekplatser. I projektet att namnge kommunens offentliga lek­platser gavs Burlövs invånare möjlighet att lämna in förslag.

 

Möjligheten att lämna in förslag annon­serades på kommunens Facebook-sida samt att skyltar med QR-koder sattes upp på alla lekplat­ser. I en karta kunde därefter förslag lämnas på den lekplats som besökaren befann sig på men även på alla andra lekplatser.

 

Inkomna namnförslag utvärderades och sammanställdes. De skickade därefter ut på samråd under hösten 2023.

 

Fastställande av lekplatsnamn

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2024-01-29 (§ 3) att fastställa lekplatsnamnen.

 

De beslutade namnen är:

Häxgläntan (Mellanvångsgatan), Vallmon (Ljunitsvägen), Bilen (Bjärevägen), Kastanjen (Färsvägen), Tunnellekan (Ljungvägen), Solrosen (Lavendelvägen), Jeepen (Släggvägen), Björnen (Åkervägen), Bakfickan (Nils Anders väg), Kristallen (Massavägen), Pionen (Pionvägen), Tvättmästaren (Tvättmästarevägen), Svanen (Svanetorpsparken), Gröningen (Falkvägen), Ryttaren (Rusthållarevägen), Dockan (Galjonsvägen), Bikupan (Borggatan), Sandhagen (Trossgatan), Spindelnätet (Kornvägen), Domherren (Hällegatan), Fiskaren (Järnvägsgatan), Ängen (Ängsgatan), Grönebo (Grönvägen) och Virvelvinden (Virvelvägen).

 

Framöver kommer varje lekplats att få en skylt med namn och adress till lekplatsen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: