Burlövs kommun
www.burlov.se

Snöröjning och halkbekämpning

Arlövs bibliotek med snö på marken

Burlövs kommun har ansvar för vinterväghållningen på allmänna gator där kommunen är väghållare - det vill säga på gator, vägar, gång-och cykelvägar samt torg. 

 

Kommunens prioritering vid halkbekämpning är cykelvägarna och de större trafiklederna i kommunen ex. Lundavägen, Dalbyvägen, Lommavägen, Kronetorpsvägen. Dessutom prioriteras gator med bussar i linjetrafik.

 

Underlätta snöröjningen

För att underlätta vid snöröjning ber kommunen att bilister som parkerar på gatorna visar hänsyn och tänker på att inte hindra för snöröjningsfordonen.

Tider för snöröjning och halkbekämpning

Kommunen strävar efter att sjöröjning och halkbekämpning på prioriterade gator ska vara klar under morgontimmarna. Övriga gator snöröjs och halkbekämpas under ordinarie arbetstid (07.00-15.45).

 

Vid pågående snöfall och snödrev uppmanar kommunen alla att köra försiktigt och ha förståelse för att det är svårt att hålla gatorna snö- och halkfria.


Fastighetsägarnas skyldighet

Det är fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa på trottoarerna utanför den egna fastigheten. 

Utebliven snöröjning på trottoar utanför den egna fastigheten kan förutom risken för olycksfall även medföra att ingen sophämtning sker. 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-07-29