Burlövs kommun

Parkering

Parkering i Burlövs kommun

Tekniska avdelningen ansvarar för parkeringsövervakning och fordonsflytt i Burlövs kommun. Auktoriserade och uniformerade parkeringsvakter från Avarn Security Group utför övervakning och fordonsflytt.


Parkeringsövervakningen bedrivs i första hand för att tillgodose trafiksäkerhet och framkomlighet samt för att främja tillgången på det begränsade antalet parkeringsplatser som finns tillgängliga.

Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd. Är sökanden inte är folkbokförd i riket, prövas den sökande där hen vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.


Så ansöker du om parkeringstillstånd

I det fall då ett fordon utgör en omedelbar fara för andra eller för miljön, ring 112.

Om den egna utfarten blockeras eller om ditt fordon är inlåst mellan andra fordon kan du ringa polisen på 114 14.


Om ett fordon har stått felparkerat i mer än 24 timmar och ser övergivet ut, är sönderslaget eller på annat sätt skiljer sig från mängden anmäler du detta enklast via vår e-tjänst om felparkerat fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du parkerar fel på kommunal tomtmark, även kallad kvartersmark kan du få betala en kontrollavgift.

 

Har du fått en kontrollavgift utfärdad som du anser felaktigt utfärdad kan du ansöka om rättelse.

 

Läs mer om hur du ansöker om rättelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du parkerar fel på gatumark (även kallad allmän plats) där generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter gäller, kan du få en felparkeringsavgift.

Parkeringsavgiften ska betalas, även om du begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Om din ansökan godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften till dig.

 

Om du anser att felparkeringsavgiften är felaktig, kan du ansöka om rättelse eller bestrida parkeringsanmärkningen hos Polismyndigheten. På Polisens webbsida finns en e-tjänst för att bestrida parkeringsanmärkningen, blanketter och information om hur du går tillväga. Ange varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig samt registreringsnummer och det OCR-nummer som framgår på anmärkningen.

 

För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften har betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

 

Bestämmelser finns i lagen (1976:206) och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift samt Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:115).

Har du frågor om parkeringsanmärkning är du välkommen att kontakta Burlövs kommun.


Läs mer om hur du betalar på Transportstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om hur du bestrider på Polismyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du parkerar på plats med P-skiva gäller samma regler för alla fordonsslag som har rätt att parkera på platsen, med skillnaden att du inte behöver P-skiva för motorcykel eller moped klass 1.

P-skivan kan hämtas gratis på Medborgarservice eller hos Burlövs bibliotek.

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som på egen hand kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av en förare för att använda fordonet.


Läs mer om villkor och hur du gör ansökan

På privat tomtmark beslutar markägaren med vissa begränsningar själv över parkeringsregler och övervakning. Vägmärken som talar om vilka regler som gäller måste finnas på plats.

 

Kontrollavgiften får inte överstiga de kommunala kontrollavgifterna.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: