Burlövs kommun

Fordonsflytt

gul skrotbil

Att flytta bilar eller andra fordon som står fel är komplicerat. Det kan handla om skrotbilar på en parkeringsplats eller i naturen. Men det kan också handla om bilar som ägaren parkerat så att de är en trafikfara.

Fordonsflytt innebär flyttning av ett fordon som står uppställt i strid med gällande bestämmelser. 

Som fordon räknas varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som huvudsakligen är byggd för färd på marken på annat sätt än på skenor.

Enligt gällande lagstiftning är det Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen som får flytta fordon. Kronofogden kan i vissa fall besluta om flytt. Räknas det som fordonsvrak kan bara kommunen eller Trafikverket flytta det.

Du ska vända dig till markägaren eller väghållaren på den mark eller väg som skrotbilen står på. Har fordonet stått felparkerat i mer än 24 timmar och ser övergivet ut, är sönderslaget eller på annat sätt skiljer sig från mängden kan du använda kommunens e-tjänst för felanmälan. Klicka på länken nedan för att anmäla.

 

Felparkerat fordon, felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla kostnader debiteras fordonsägaren, är fordonsägaren okänd debiteras markägaren alla kostnader.

Nej, fordonsflytt är myndighetsutövning och får endast utföras av kommunen, Polisen eller Trafikverket. 

 

Om ett fordon står uppställt på privat mark kan fordonet endast flyttas på begäran av fastighetsägaren. Fastighetsägaren skickar då in en hemställan om fordonsflytt till kommunen.

Skicket på ett fordon innebär inte per automatik att det är övergivet. Det kan exempelvis vara en vandaliserad bil och ägaren är inte medveten om det. För att det ska räknas som fordonsvrak måste minst tre kriterier uppfyllas enligt lagen om flyttning av fordon: 

 • Fordonet är i väldigt dåligt skick. 
 • Fordonet är övergivet. 
 • Det finns inget eller väldigt lågt värde på fordonet 

Om fordonet står uppställt i strid med gällande bestämmelser.
Till exempel: 

 • Att det utgör hinder eller trafikfara 
 • Att det hindrar vägunderhåll 
 • Att fordonets ägare har obetalda parkeringsanmärkningar som överstiger 5000kr. 
 • Att fordonet står på ändamålsplats, exempelvis parkeringsplats som kräver tillstånd, lastplats, hållplats etcetera.
 • Fordonsvrak

Frågor kring handläggning skickas till burlovs.kommun@burlov.se
Skriv fordonsflytt i ämnesraden.
Vill du se om det finns en aktuell kungörelse om fordonsflytt, söker du informationen på kommunens Anslagstavla.

 • Lag 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall 
 • Förordning 1982:198 om flyttning av fordon i vissa fall 
 • Rikspolisstyrelsens allmänna råd FAP 640–1 - RPSFS 2012 25 om flyttning av fordon

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: