Burlövs kommun
www.burlov.se

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

suddig bil i förgrunden, sedan trafikljus och ett övergångsställe med en fotgängare

Tillstånd beviljas för dig som är förare och har utpräglade svårigheter att förflytta dig mellan fordonet och målpunkten för resan på ett rimligt gångavstånd. Tillstånd kan även beviljas för dig som är passagerare och behöver regelmässig hjälp utanför fordonet.

Tillstånd söks i den kommun du bor i

Parkeringstillståndet söks i den kommun du är folkbokförd. Handläggningstiden är fyra veckor efter att en komplett ansökan inkommit till kommunen. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter. 

Förare

Om du ansöker som förare görs bedömningen utifrån din förmåga att förflytta dig på egen hand från fordonet till målpunkten för resan. Bedömningen grundar sig i första hand på din förmåga att förflytta dig med någon form av hjälpmedel.


Om du av någon anledning inte använder dig av hjälpmedel ska anledningen framgå tydligt av ett läkarintyg. Giltiga skäl att inte använda dig av hjälpmedel kan till exempel vara att användningen inte skulle ha någon betydande verkan på din förflyttningsförmåga eller att du av någon anledning inte kan använda ett hjälpmedel.


Om ditt rörelsehinder är följden av ett sjukdomstillstånd eller en fobi som indirekt påverkar gångförmågan krävs intyg av läkare med specialistkompetens.

Passagerare

Parkeringstillstånd för passagerare utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan vara att du regelmässigt behöver hjälp utanför fordonet och därmed inte kan lämnas ensam ens för en kort stund.


Enligt trafikförordningen är det tillåtet att stanna och släppa av en rörelsehindrad passagerare vid målpunkten för resan. Föraren kan, efter att ha hjälpt passageraren ur bilen till en trygg plats, parkera bilen på en vanlig parkeringsplats.

Villkoren för få parkeringstillstånd måste vara uppfyllda, det är inte självklart att få tillstånd. Varje enkilt fall bedöms särskilt. Här följer några exempel på när man inte får parkeringstillstånd:


 • Om du är blind och inte har något rörelsehinder
 • Om du endast har svårt att bära
 • Om du har mag- och tarmproblem som kräver närhet till toalett
 • Om du endast har svårigheter att ta dig i och ur fordonet
 • Om du har ett kortvarigt rörelsehinder
 • Till barn som har ett normalt behov av hjälp av en vuxen

Parkeringstillståndet är giltigt i upp till fem år och kan användas i hela EU.


Efter att parkeringstillståndet gått ut ska det återlämnas till kommunen. Om behovet är fortsatt ska en ny ansökan göras. Vid varje ansökan görs en ny bedömning och ett tidigare beviljande garanterar inte att din ansökan blir beviljad igen.

Tillståndet är giltigt i hela Sverige på allmänna vägar som gator, vägar och kommunala parkeringsplatser enligt nedan.


Använder du parkeringstillståndet i ett annat EU land måste du kontrollera vad som gäller för användning av parkeringstillstånd för rörelsehindrad i det EU-landet.


Parkeringstillståndet är endast giltigt när personen som beviljats parkeringstillstånd kör fordonet. Detsamma gäller om parkeringstillståndet är beviljat för passagerare är passagerare i fordonet som parkeras. Vid missbruk kan parkeringstillståndet återkallas.


Vid användning ska parkeringstillståndet placeras väl synligt på insidan av fordonets vindruta med framsidan utåt.

Så gäller tillståndet

 • Parkering får ske under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare än tre timmar.
 • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än tre timmar men mindre än 24 timmar.
 • Parkering får ske under högst tre timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan
 • På parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd
 • På allmänna parkeringsplatser på gator och torg som förvaltas av kommunen

Parkeringsavgifter

Avgift ska betalas på avgiftsbelagd parkeringsplats om inte kommuen där parkering finns har beslutat annat.

 • Där det är förbud att stanna eller parkera fordon
 • På platser för visst ändamål, till exempel lastplats, vändplats eller taxiplats
 • På plats reserverad för visst fordonsslag, till exempel lastbil eller buss
 • På gångfartsområde (parkering är där tillåten endast på särskilt anordnad p-plats).
 • På huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan
 • På tomtmark - om inte ägaren medgivit det
 • I parkeringshus

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg